Album 1095, pagina 15

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


Ish

22 November 2014, 0:36

Linksboven:
R.I.P.
Avith Martherus.
Soerabaia 25 december 1852
Semarang 22 juli 1934

Rechtsboven: Graf van Bernard Jansen. Overleden te Semarang in 1934

Onder:

Gewijd aan de nagedachtenis
van mijne lieve Vrouw
Helena Johanna Delfos geb Bakker
21 nov 1910 - 5 juli 1932