Album 0812, pagina 14K.H.Goudswaard

28 May 2014, 11:50

Wat zou ik graag gebruik maken van enig fotomateriaal voor mijn persoonlijke Familieboek.
Dit betreft de leef-omgeving van mijn ouders, getrouwd in Soekaboemi, gewoond en geleefd in Bandoeng, Batavia.

Hierbij vraag ik dan ook aan de eigenaren om contact op te nemen.
Bijvoorbaat hartelijke dank,
Karel H. Goudswaard.