Album 1003, pagina 8

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


RMostert

27 July 2015, 23:07

Zittend op de foto rechtsboven vermoedelijk Armando Walter Frans, onderwijzer 3e klas, o.a. vermeld te Koepang in 1926 en te Bandoeng in 1927. Hij werd geb. Batavia 30 maart 1902. Volgens zijn Japanse interneringskaart waren zijn ouders  C. W. Frans en A.W. Ungerer. Hij overleed Indische Oceaan, nabij Benkoelen a/b van de Junyo Maru 18 sept. 1944. Hij tr. Weltevreden 28 dec.1927 met Jenny Henriette Schot, geb. Bandoeng 3 febr. 1902.

RMostert

27 July 2015, 23:09

Zie voor Jenny Henriette Schot de foto op pagina 4 van dit albun