Album 1003, pagina 9

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


RMostert

27 July 2015, 23:31

De man op de foto rechtsboven is wrs. Armando Walter Frans, onderwijzer 3e klas, o.a. vermeld te Koepang in 1926 en te Bandoeng in 1927. Hij werd geb. Batavia 30 maart 1902. De foto werd dus genomen op zijn verjaardag po 30 maart 1927, toen hij een 'kwart eeuw oud' werd.
Zie voor hem ook dit album op p.8