Gebruiker details

An
donderdag 30 mei 2013, 12:38
87
135

Reacties van deze gebruiker

Album Pagina Url Datum Reactie
ALB-0864 10 ALB-0864;0010 30-05-2013 201305301238 H W Zeiler administrateur onderneming Batoe Lawang. Gehuwd met G H Bender. Woonachtig 1921 te Bandjar.
(almanak NOI)
ALB-0821 2 ALB-0821;0002 23-05-2013 201305231632 mogelijk mej Blom onderwijzeres op de C A S te WI in 1934
ALB-1158 18 ALB-1158;0018 20-05-2013 201305201814 V. S. Ohmstede sinds 1914 in de boeken van Nederlands Indie.
Hij was eerste employee van de N H Maatschappij te Padang.
Hij verhuisde in 1916 naar de N H Maatschappij te Soerabaia.
In 1917 tot 1919 is hij Makelaar voor Dunlopp en Kolff te Semarang. In 1920 tot 1921 in Willem I voor de firma. Hij huwt met Schut in 1921. Gaat in 1923 weer naar Semarang waar hij tot 1926 woont. Hij werkt nog steeds bij Dunlopp en Kolff. Daarna verdwijnt hij uit de boeken.
ALB-1004 11 ALB-1004;0011 19-05-2013 201305191011 Gang Scott ligt tussen Tahanabang en Koningsplein in Weltevreden Batavia.
ALB-1083 27 ALB-1083;0027 18-05-2013 201305182136 sinds 16 8 1920 Dr M Fischman pestbestrijding Wonosobo.
(vanaf 1929 tot 1938 te Batavia Batavia)


ALB-1152 12 ALB-1152;0012 18-05-2013 201305180911 Selebatoe te Soekaboemi.

Grand hotel/sanatorium te Soekaboemi.
directeur G Lenne in 1941. Hij was gehuwd met J A E Bloemendaal. Het adres van het hotel is de Vogelweg 11.

Selabatoe is ook een straat in Soekaboemi. Gezien de schrijfwijze Inge IN Selebatoe lijkt hotel/sanatorium waarschijnlijker.
ALB-1634 6 ALB-1634;0006 17-05-2013 201305172158 zij kregen een zoon rudolph op 14 mei 1934 (wellicht de jongen in het midden???)
ALB-1634 6 ALB-1634;0006 17-05-2013 201305172144 in 1937 -1941 ambtenaar 4e klas PTT. te Poerwokerto.
Gehuwd met JH Kunst.

Juliana Hillegonda Kunst is geboren in Salatiga op 7 5 1915.
zij is overleden 31 3 1949 te Bandoeng (burger buitenkamp)
ALB-0982 2 ALB-0982;0002 17-05-2013 201305172055 Bethanie te Soekaboemi
opvoedingsgesticht meisjes jongens en kinderen.

mej G Meijer te Soekaboemi 1908 tot in elk geval 1931 directrice
ALB-0972 6 ALB-0972;0006 17-05-2013 201305172038 het graf van Wouter Marks te Soerabaja
geboren 27 7 1939 en overleden 16 2 1940 beide te Soerabaja.
Hij is de zoon van Eymert (Eijmert) Marks en Elisabeth de Haan. E Marks vestigde zich in 1938 te Soerabaja.

Eijmert (geboren Hagenstein  2 2 1887)  is de zoon van Hermandus Marks en Geertuide Elisabeth vd Zeijden.
ALB-1067 2 ALB-1067;0002 16-05-2013 201305162148 De mensen in dit album zouden kunnen zijn:  
A Kray, zijn zuster J J Kray en zijn zuster H L A H Kray.
A Kray was werkzaam op de onderneming Soember Porrong te Pasirian/ Malang. Zijn zus J J Kray was gehuwd met Sybold Vredenrijk Wilfred Ulfers. (hoogstwaarschijnlijk een zoon van een predikant en schrijver). HLAH Kray was gehuwd met A th H M Heerde. Hij was werkzaam bij de militaire administratie en gedetacheerd in Nederlands van 1938 tot 1941. De beide vrouwen kregen allebei meerdere kinderen. Ulfers tussen 1923 en 1941 in elk geval vijf. (alleen dochter Famke haar naam is bekend) Heerde kreeg tussen 1932 en 1939 in elk geval drie. De namen zijn: Robby Elsje en Theodorus.  
ALB-1067 5 ALB-1067;0005 16-05-2013 201305162124 Reno Porrong is een onderdistrict van Soerabaja.
ALB-1024 21 ALB-1024;0021 10-05-2013 201305101338 K Westerling was hoofd der Openbare Lagere School aan de Jonkerweg te Hilversum en later van de MULO te Hilversum. Hij overleed op 64 jarige leeftijd te Hilversum. Helaas geen jaartal te zien bij het CBG.
ALB-1024 17 ALB-1024;0017 10-05-2013 201305101307 De man rechts lijkt Jan Vane te zijn, de eigenaar van een ander foto album uit fotozoektfamilie, album nummer 1071.
Hij fotografeerde zeer veel, oa bij pensions waar hij logeerde.
En vaak waren het groepen mensen die hij fotografeerde, getuige album 1071.
ALB-1036 52 ALB-1036;0052 07-05-2013 201305071932 misschien Josephus, de zoon van diegenen die in de brief (zie titelpagina) genoemd worden.
ALB-1036 7 ALB-1036;0007 06-05-2013 201305061403 Pim en Gusje
ALB-1036 3 ALB-1036;0003 06-05-2013 201305061400 21 10 1911 Paul Theodoor (Pyth) te Batavia geboren.(de naam van moeder is Emma de Wilde)
15 10 1912 Carel philip Louis willem te Batavia geboren. (de naam van is Emma de Wilde)

Deze laatste zou Willy genoemd kunnen worden....gezien de verbastering van broers naa P ie TH ie....
ALB-1036 2 ALB-1036;0002 06-05-2013 201305061357 Mevr E Wijnhamer is: Emma W Wijnhamer Schoonerwal gehuwd met Ph J H F op 18 10 1914 te Brebes
Fer is:   Philip. Joseph Hendrik. Ferdinand.(Ferdinand/Fer)  
— Empl. Sf. Tjolomadoe — te Solo.
Hij is overleden op 6 7 1945 (zie ogs site).
Hun zoon is Josephus Emile (zie ogs site) is omgekomen in Thailand aan de Birma spoorlijn op 11 3 1943. De namen van zijn ouders zijn Ferdinand en Emma (zie kampkaart op gahetna.nl)

ALB-0961 4 ALB-0961;0004 04-05-2013 201305041340 15 6 1921 is er een Edwine Beatrice Asta Benzonie geboren.in Semarang.

6 7 1920 Asta Theodowrowna Rotty geboren in Djokjakarta

21 11 1918 Thelma Asta de Vink geboren in Soerabaja
28 12 1914 Asta Feodorina Baaij te Mr Cornelis

Geen liddy te vinden in de BS
ALB-0960 28 ALB-0960;0028 02-05-2013 201305022009 deze kanonnen worden door het water vervoerd. Er staat een persoon in uniform tegen een boom aan te kijken.
ALB-0960 15 ALB-0960;0015 02-05-2013 201305022004 meerdere foto's in dit album zijn dubbel. Er is een normale versie en een sepia uitvoering. In dit geval wellicht een kantoor interieur.
ALB-1073 40 ALB-1073;0040 02-05-2013 201305021436 in 1942 is de Stentor vergaan op zijn reis naar Liverpool.
ALB-1073 30 ALB-1073;0030 02-05-2013 201305021430 Bantimoeroeng bij Makasar 1925
ALB-1073 21 ALB-1073;0021 02-05-2013 201305021422 G E Angenent is het hoofd van de Frobelschool Medan in 1922
O schoevers en A Sulter zijn de assistentes.

Het kan ook zijn dat het een foto is van een van de kinderen van de eigenaar/eigenaresse van dit boek ????
ALB-1073 21 ALB-1073;0021 02-05-2013 201305021418 Frobelschool uitvoering 1922.
Misschien is mevr M Hoedemaker de juffrouw van deze kinderen?????
ALB-1073 18 ALB-1073;0018 02-05-2013 201305021415 Bindjei ligt 15 km van Medan af.
ALB-1073 17 ALB-1073;0017 02-05-2013 201305021410
Meneer A R Hoedemaker is technisch beheerder ijsfabriek Gloegoer te Medan.

Mevr M Hoedemaker Wilbert is lerares in Medan.
ALB-1073 5 ALB-1073;0005 02-05-2013 201305021334 Dit schip is genaamd de Patroclus. Het is een passagiersschip van de Java- New York lijn, via Singapore. In januari 1921 is het schip een reis aan het maken van New York naar Java.
ALB-1073 2 ALB-1073;0002 02-05-2013 201305021319 Gezagvoerder van de Stentor in 1924 is Vervooren.
ALB-0818 3 ALB-0818;0003 02-05-2013 201305021126 JCC Greger is overleden in 1984.

JC Greger is overleden in 1919 in Nederland. Hij had een dochter Carla. Over haar is verder niets bekend.
JC Greger had broers en zussen.wonende in Pretoria en Amsterdam.
ALB-0818 3 ALB-0818;0003 01-05-2013 201305012054 J C Greger is officier v Paketvaart op het hoofdkantoor te Batavia in 1901-1906
kantoor Weltevreden in 1907 tot 1912 in de boeken, verdwijnt er daarna uit.
vanaf 930 staat er weer een Greger vermeldt. Mevr MCF Greger gehuwd met E L J Haak. Hij is makelaar in Willem I.
En een JCC Greger (man) gehuwd met MC Verwoest. Hij is employee bij de firma Oving te Soerabaja.
ALB-0818 3 ALB-0818;0003 01-05-2013 201305012036 dit schip is gebouwd in 1926 en verbrand in 1936 te Amsterdam.

ALB-1071 33 ALB-1071;0033 01-05-2013 201305011832 J M Sijtsema was arts in Hengelo gedurende de oorlog. Zijn zoon heeft een boek over peniciline geschreven en over golf.
ALB-1071 33 ALB-1071;0033 01-05-2013 201305011606 Deze den Hoed is DE Daniel den Hoed. (Daniel den Hoed kliniek)
Hij is 10 maart 1950 na 2 hartinfarcten overleden.
ALB-1071 33 ALB-1071;0033 01-05-2013 201305011543 Elly Maagdenburg staat met Vlekkie op de foto in het album van het Tropeninstituut. Zij is gefotografeerd door de heer Vane. Hij was een vaste bezoeker van Pension Haverkamp (van de moeder van Elly dus) Hij fotografeerde veel in en om het pension Deze meneer Vane staat op de foto bij de OGS. Omgekomen in kamp Mater Dolorosa Batavia. Hij was ongehuwd en kinderloos. In de java post staat een artikel over hem, haar en ook dit album. Vane zijn zus is in 1957 gestorven in Nederland. Zij heeft zich nooit gevestigd in NI. ZIj heeft samen met haar man in elk geval de volgende kinderen gekregen. De stand van zaken  in 1957

J M Sijtsema (zoon) gehuwd met Terpstra te Hengelo
W P Sijtsema (zoon) ongehuwd te Enschede
T Sijtsema (dochter) gehuwd met Rierink  te Aalten
S Sijtsema (dochter) gehuwd met den Hoed te Rotterdam
Ook waren er kleinkinderen.
ALB-1071 22 ALB-1071;0022 01-05-2013 201305011438 Lyonette Brandon geboren Paramaribo 29 11 1922.
Overleden te Bandjarmasin 20 12 1943.
(zie ogs site)
ALB-1071 21 ALB-1071;0021 01-05-2013 201305011420 Later staat er een andere aanwijzing met ik, die gaat tegen bovenstaande in. Weet dus toch niet of zij de eigenaresse is.
ALB-1071 58 ALB-1071;0058 01-05-2013 201305011405 Ellie en Emmie Maagdenberg zijn zusjes. Mevr Haverkamp uit dit album is hun moeder.
Emmie is geboren op 5 11 1917 en overleden in 21 7 1990.
Zij huwde met Johan ALbrecht Crooij. Zij kregen samen 4 kinderen.
ALB-1071 68 ALB-1071;0068 30-04-2013 201304302151 ab SS coen tussen Sabang en Colombo. Waarschijnlijk is de man met de snor de eigenaar van het album, en niet het meisje. Aangezien er ook een ik vermeld staat bij een foto waarop geen meisje te zien is. Deze meneer staat wel op meerdere foto's.
ALB-1071 33 ALB-1071;0033 30-04-2013 201304302123 Hond Vlekkie is van Maud Blommestein.
ALB-1071 31 ALB-1071;0031 30-04-2013 201304302121 centraal kantoor voor de statistiek waarschijnlijk te Batavia
ALB-1071 21 ALB-1071;0021 30-04-2013 201304302049 heer Storm en ik. Dit meisje is dus de eigenaresse van het foto album. Zij is ook te zien op het schilderij dat deze meneer Storm heeft gemaakt.
ALB-1071 20 ALB-1071;0020 30-04-2013 201304302033 gebouw met naam KNIL en vliegtuig in Bandoeng. Vliegtuig tekening op de gevel. Wellicht een gebouw op een militair vliegveld??
ALB-1071 8 ALB-1071;0008 30-04-2013 201304302021 Waarschijnlijk: Maud Nevilla van Blommestein, 68, of Amarillo died Sunday, Dec. 22, 2002. Laatste Adresgegevens: Dolphin Ter, Amarillo, TX 79118
Mrs. van Blommestein married Robert van Blommestein in Amsterdam, Holland, on July 2, 1958. She was a surgical nurse at the former High Plains Baptist Hospital and a member of First Christian Church.
Survivors (?) include her husband; a daughter, Josephine Fernanda van Blommestein of Amarillo; a son, Charles van Blommestein of Amarillo; a sister, Olivia Gaby Gout of Los Angeles; and a grandson, Rocky van Blommestein of Amarillo.
Bron: internet inclusief foto (Amarillo Globe-News)
ALB-0825 27 ALB-0825;0027 29-04-2013 201304291641 Ook in burgerlijke stand NI 1927 geen echtgenote of kind, dus ongehuwd en kinderloos overleden.
ALB-0844 106 ALB-0844;0106 29-04-2013 201304291208 Rienck ALexander was krijgsgevangen in  Fukuoka kamp Japan. Hij is overleden in 1995 te Den Haag.
ALB-0844 106 ALB-0844;0106 29-04-2013 201304291157 NB Jacob Frederik, Frederik Emile en Cornelis Oscar komen alle drie om in WO II. (Zie ogs site)

Rienck ALexander huwt Ella Frederika Eleonora Fredriksz op 9 mei 1941 te Semarang

zij krijgen in 1936 zoon Rienck en in 1941 dochter Els.
ALB-0844 106 ALB-0844;0106 29-04-2013 201304291126 10 5 1914 zoon cornelis Oscar
J F heeft nieuw werk in  Willem I in 1916
op 23 10 wordt zoon Colvej geboren
25 7 1920 Frederik Emile geboren
In 1927 komt er een ing GF in de boeken voor. Dit is de eerste vermelding van deze persoon in Nederlands Indie
ALB-0844 106 ALB-0844;0106 29-04-2013 201304291106 10 3 1913 krijgen zij een zoon Rienk ALexander
ALB-0844 106 ALB-0844;0106 29-04-2013 201304291106 Jacob Frederik Rientsma huwde 1 mei 1912 met Alexandrine Sachs te Semarang
ALB-0844 106 ALB-0844;0106 29-04-2013 201304291059 F J Rientsma
ALB-0844 23 ALB-0844;0023 29-04-2013 201304291047 De enige persoon met de naam Rientsma in 1911 is:
F J  Rientsma.woonachtig te Soerabaja. Hij is werkzaam als empl bij uitv. comm. hand....

G F Maanen wijnhandelaar te Semarang.
ALB-0844 1 ALB-0844;0001 29-04-2013 201304291038 In 1911 is ene G J Michael de eigenaar van hotel Jansen.
Directeur J Fransimon
beheerder:A M J Boldy
boekhoudster: J Ch Looten
kok E W Aussems (gehuwd met AMV Hofmans)
employees J Galas  J Galestien  JH C Oudhoff (gehuwd met Tielman) en J van der Sluis.
ALB-0814 1 ALB-0814;0001 29-04-2013 201304290902 foto boven, de zaal in Locarno waar in 1925 de conferentie werd gehouden. Tijdens de conferentie kwamen de winnaars en verliezers van WOI nader tot elkaar. De handtekeningen van de ondertekenaars staan op de kaart linksonder.
ALB-0980 28 ALB-0980;0028 18-04-2013 201304182112 op bordje rechtsboven kleermaken Wah Hing
ALB-0930 3 ALB-0930;0003 18-04-2013 201304181801 the two revue girls oh what a beauties
ALB-0912 33 ALB-0912;0033 18-04-2013 201304181715 waarschijnlijk moeder met tweeling
T   moeder    M
ALB-0941 2 ALB-0941;0002 18-04-2013 201304181614 tekst bovenaan pagina

gekregen van pa en ma op mijn verjaardag 14 sept 1922
ALB-0919 41 ALB-0919;0041 18-04-2013 201304181503 lgb 010  staat er op het bordje achter het hek, meerdere borden achter elkaar.
ALB-0919 3 ALB-0919;0003 18-04-2013 201304181457 tekst op deze pagina.

Zum  von uus beiden  16 februari 1939.

NB ik denk dat in het Fries is geschreven. (?  van ons allebei)
ALB-0923 7 ALB-0923;0007 18-04-2013 201304181150 tekst bovenaan de pagina
Zonder pas op Hitlers grond
Hinsbeck
Kaart conferentie t/o Paulus -Hof
Herr Corn. Willen, Bruxken en wij
Korenkiekje als het daglicht wijkt
Herongen- Venlo
ALB-0923 6 ALB-0923;0006 18-04-2013 201304181147 tekst bij de foto's
Zij zullen buiten lunchen ook al bliksemt de zon van het melkblanke porcelein

Een ganschen dag was hij ermee opgescheept
ALB-0923 4 ALB-0923;0004 18-04-2013 201304181144 tekst bij de foto's

Molen reservoir
de toegang tot de molen
De's molen's flank
ALB-0923 3 ALB-0923;0003 18-04-2013 201304181143 tekst bij de foto's
Nel Frans An Greet op de Watermolen24 6 '33- 5 7 '33
ALB-0923 16 ALB-0923;0016 18-04-2013 201304181141 the happy end      5 7 1933
ALB-0992 21 ALB-0992;0021 18-04-2013 201304181125 tekst bij de foto's
S S Maasdam maart 1924
Loosdrecht 1926
SS Dinteldijk juli-dec 1924
Bussum 1926 (twee honden op foto)
ALB-0992 6 ALB-0992;0006 18-04-2013 201304181115 tekst bij de foto's
Morro  Habana 4 12 '25
Puerto de Habana 4 12 '25
Vedado Habana 10 12 '25
ALB-0992 3 ALB-0992;0003 18-04-2013 201304181111 tekst bij de foto Santander (?) 22 11 '25
Gijon 23 /11'25
S.S. Espagne nov/dec '25
S.S. Espagne
ALB-0831 32 ALB-0831;0032 13-04-2013 201304130857 Monumet ....Nederlandsch gezag...Noordelijk Sumatra.
Dus geen grafmomument...  
ALB-0831 49 ALB-0831;0049 13-04-2013 201304130851 aan de wand foto van het monument dat verderop in het album zit. Wellicht familiegraf??
ALB-1056 35 ALB-1056;0035 13-04-2013 201304130833 Storm v Leeuwen, wellicht Carolina Johanna Storm v Leeuwen geboren Kampen 17 3 1878 (?) omgekomen in Indie WO II (Zie ogs site).
ALB-1039 3 ALB-1039;0003 07-04-2013 201304072038 v Benthem, wellicht Johannes Theodorus v Benthem (zie OGS) omgekomen in Taranakan als militair?
ALB-1032 1 ALB-1032;0001 07-04-2013 201304072036 Bij de OGS site zijn 2 slachtoffers met de naam v Bethem geboren in Nijmegen. 1 van hen is overleden als militair van het Knil te Tarakanan in 1942. De naam is Johannes Theodorus. Qua geboortedatum past het ook in het beeld.
ALB-1087 13 ALB-1087;0013 07-04-2013 201304071316 De teksten van links naar rechts zijn:
Hazes........Indisch bronbeek 65.............66

ALB-1005 34 ALB-1005;0034 07-04-2013 201304071221 op het schilderij boven de man staat een gebouw. Foto linksboven.
ALB-1005 32 ALB-1005;0032 07-04-2013 201304071214 Op het gebouw staat Dunlop banden
ALB-1005 21 ALB-1005;0021 07-04-2013 201304071151 Nog vele jaren

Gerrit van Jo.  staat dit op het kaartje bij de dame??
ALB-1005 7 ALB-1005;0007 07-04-2013 201304071132 Onderste tekst moet zijn rechterfoto ipv rechterpoort. Excuses
ALB-1005 7 ALB-1005;0007 07-04-2013 201304071131 op de middelste foto bovenaan staan diverse dingen.
Op de linkerpoort de datum 29 juli    op de rechterpoort de datum  13 aug (door de rechterpoort zie je de Nederlandse driekleur wapperen.)
in het midden de woorden (verkeerd gespeld??)
Passar Malem en daaronder T.A.A.K. Kepoetran (Kampong te Soerabaja??) onder de poort doorlopend lees je de woorden Comite en daaronder
C E W en CEM CRE.....  Daaronder zie je de woorden The Java Tribune op een spandoek staan. Bij de linkerpoort is nog een deel te zien van een woord.

Op de rechterpoort zie je mensen in een soort optocht lopen met stokken met een soort LOGO's erop met daarop meerdere malen de naam GOEBENG. (Ook een wijk en station in Soerabaja)
ALB-1111 22 ALB-1111;0022 06-04-2013 201304062049 Indische tentoonstelling juni 1928
ALB-1111 20 ALB-1111;0020 06-04-2013 201304062049 Dubbelhoven zomer 1928
ALB-1111 19 ALB-1111;0019 06-04-2013 201304062048 Afscheid 2e gym.

Hilde Bruckmann  (??)
Lucie Lagers
Kitty Pompe van Meerdervoort
Lily Schukking
Els Dibbets
Miep
ALB-1111 18 ALB-1111;0018 06-04-2013 201304062038 Luuc Engelenburg en neefje juli 1928
ALB-1111 17 ALB-1111;0017 06-04-2013 201304062037 Inwijding eigen kiektoestel
ALB-1111 15 ALB-1111;0015 06-04-2013 201304062036 19 augustus 1927   Buys Balloth
ALB-1111 12 ALB-1111;0012 06-04-2013 201304062035 zomer 1927
ALB-1111 10 ALB-1111;0010 06-04-2013 201304062034 Na blindedarmoperatie in Dubbel......

Tags van deze gebruiker

Album Pagina Datum Categorie Tag
ALB-1040 17 ALB-1040;0017 23-05-2013 201305231639 Wat olifantenjacht
ALB-1024 27 ALB-1024;0027 10-05-2013 201305101347 Wie Fam Langedijk
ALB-1024 23 ALB-1024;0023 10-05-2013 201305101344 Wie zoological research institute
ALB-1024 23 ALB-1024;0023 10-05-2013 201305101341 Wie Jan Vane
ALB-1024 23 ALB-1024;0023 10-05-2013 201305101341 Wie Jan Daniel Herbert Vane
ALB-0961 28 ALB-0961;0028 04-05-2013 201305041346 Wat aap in de tuin op stok
ALB-0961 24 ALB-0961;0024 04-05-2013 201305041344 Wat vosje om hals
ALB-0961 24 ALB-0961;0024 04-05-2013 201305041344 Wat met Sarong in de kou
ALB-0960 29 ALB-0960;0029 02-05-2013 201305022009 Wat legerregiment
ALB-0960 28 ALB-0960;0028 02-05-2013 201305022008 Wat kanonnenvervoer
ALB-0960 21 ALB-0960;0021 02-05-2013 201305022006 Wat overzichtsfoto dal
ALB-0960 17 ALB-0960;0017 02-05-2013 201305022005 Wat man en vrouw in de sneeuw
ALB-1073 21 ALB-1073;0021 02-05-2013 201305021417 Wat Frobelschool uitvoering 1922
ALB-1073 7 ALB-1073;0007 02-05-2013 201305021335 Waar Muiderberg
ALB-1073 5 ALB-1073;0005 02-05-2013 201305021324 Wat NL SS Patroclus
ALB-1071 21 ALB-1071;0021 01-05-2013 201305011419 Wie Mary Oostrom Soede
ALB-1071 67 ALB-1071;0067 30-04-2013 201304302149 Wat ab SS Coen Januari 1930
ALB-1071 65 ALB-1071;0065 30-04-2013 201304302147 Wat kenteken B 12977
ALB-1071 58 ALB-1071;0058 30-04-2013 201304302141 Wie Ellie Baboe Emmie
ALB-1071 33 ALB-1071;0033 30-04-2013 201304302122 Wat hond Vlekkie
ALB-1071 31 ALB-1071;0031 30-04-2013 201304302118 Wat centraal kantoor voor de statistiek
ALB-1071 29 ALB-1071;0029 30-04-2013 201304302115 Wat koninginneweg te ?
ALB-1071 21 ALB-1071;0021 30-04-2013 201304302040 Wat schilder, model en portret
ALB-1071 21 ALB-1071;0021 30-04-2013 201304302035 Wat mollig meisje met 4 main coons
ALB-1071 20 ALB-1071;0020 30-04-2013 201304302033 Wie A Haverkamp
ALB-0949 16 ALB-0949;0016 18-04-2013 201304182121 Wat toneelstuk
ALB-0949 16 ALB-0949;0016 18-04-2013 201304182120 Wat embleem fakker NIATWU
ALB-0949 7 ALB-0949;0007 18-04-2013 201304182117 Wat sinterklaas
ALB-0980 34 ALB-0980;0034 18-04-2013 201304182115 Wie Hr de Hoog
ALB-0980 34 ALB-0980;0034 18-04-2013 201304182115 Wat vertrek wielewaal 28 12 1939
ALB-0980 28 ALB-0980;0028 18-04-2013 201304182113 Wat dansende krijger
ALB-0980 17 ALB-0980;0017 18-04-2013 201304182110 Waar Bandung
ALB-0980 17 ALB-0980;0017 18-04-2013 201304182109 Wanneer 30-12-1939
ALB-0980 13 ALB-0980;0013 18-04-2013 201304182108 Wat schedels
ALB-0980 8 ALB-0980;0008 18-04-2013 201304182107 Wat dajak krijger
ALB-0980 7 ALB-0980;0007 18-04-2013 201304182107 Wat Dajakvrouw badend
ALB-0980 7 ALB-0980;0007 18-04-2013 201304182106 Wat groep Dajakvrouwen
ALB-1147 21 ALB-1147;0021 18-04-2013 201304182104 Wat schaatsen
ALB-1147 20 ALB-1147;0020 18-04-2013 201304182104 Wat oude dame met zwarte kanten kap
ALB-1147 12 ALB-1147;0012 18-04-2013 201304182102 Wat kaketoe op schouder
ALB-0966 38 ALB-0966;0038 18-04-2013 201304182100 Wie fam de Kanter
ALB-0966 37 ALB-0966;0037 18-04-2013 201304182059 Wie Jan Ali Sjak pa en Jaloe (?)
ALB-0966 35 ALB-0966;0035 18-04-2013 201304182057 Wat kenteken L 10569
ALB-0966 26 ALB-0966;0026 18-04-2013 201304182053 Wat Tangroonredjo societeit 10 jaar
ALB-0966 9 ALB-0966;0009 18-04-2013 201304182046 Wat overstroming??
ALB-0966 6 ALB-0966;0006 18-04-2013 201304182044 Wat spoorbruggen
ALB-0930 30 ALB-0930;0030 18-04-2013 201304181835 Wat zwijn aan spit
ALB-0930 30 ALB-0930;0030 18-04-2013 201304181834 Wat man in beha (geintjes)
ALB-0930 29 ALB-0930;0029 18-04-2013 201304181833 Wat Soember Ajoe
ALB-0930 27 ALB-0930;0027 18-04-2013 201304181832 Wat auto The Graham
ALB-0930 27 ALB-0930;0027 18-04-2013 201304181832 Wat kenteken P 1631
ALB-0930 27 ALB-0930;0027 18-04-2013 201304181831 Wie Elly
ALB-0930 25 ALB-0930;0025 18-04-2013 201304181830 Wie Erna Hennie An en ik
ALB-0930 25 ALB-0930;0025 18-04-2013 201304181830 Wie nini
ALB-0930 24 ALB-0930;0024 18-04-2013 201304181829 Wat personeel christelijke unie Malang
ALB-0930 23 ALB-0930;0023 18-04-2013 201304181828 Waar Batu telok
ALB-0930 18 ALB-0930;0018 18-04-2013 201304181825 Wat dansend in tutu
ALB-0930 17 ALB-0930;0017 18-04-2013 201304181820 Wie mevr Stadt
ALB-0930 15 ALB-0930;0015 18-04-2013 201304181819 Waar Mangli Indonesia
ALB-0930 15 ALB-0930;0015 18-04-2013 201304181818 Wat Ernie An en ik bij Toontje
ALB-0930 15 ALB-0930;0015 18-04-2013 201304181818 Wat Theo als milicien
ALB-0930 15 ALB-0930;0015 18-04-2013 201304181818 Wie Theo
ALB-0930 13 ALB-0930;0013 18-04-2013 201304181815 Wie fam Weijs
ALB-0930 13 ALB-0930;0013 18-04-2013 201304181815 Wat kostkinderen fam Weijs
ALB-0930 7 ALB-0930;0007 18-04-2013 201304181808 Wie Joop Annie en ik (3 meisjes)
ALB-0930 5 ALB-0930;0005 18-04-2013 201304181805 Waar Djember
ALB-0930 5 ALB-0930;0005 18-04-2013 201304181804 Wie An Joop en ik (3 meisjes)
ALB-0930 5 ALB-0930;0005 18-04-2013 201304181803 Wat tabakfabriek Petjoro
ALB-0934 44 ALB-0934;0044 18-04-2013 201304181737 Wat VIV voetbal team
ALB-0934 44 ALB-0934;0044 18-04-2013 201304181737 Wat vereniging Indische verlofgangers
ALB-0934 42 ALB-0934;0042 18-04-2013 201304181736 Wat huwelijk Solo
ALB-0934 42 ALB-0934;0042 18-04-2013 201304181736 Wat kenteken AD 725
ALB-0934 35 ALB-0934;0035 18-04-2013 201304181734 Wat orang oetan aan ketting
ALB-0934 29 ALB-0934;0029 18-04-2013 201304181732 Wat hangbrug
ALB-0934 21 ALB-0934;0021 18-04-2013 201304181730 Wat zwembad Brandas
ALB-0934 11 ALB-0934;0011 18-04-2013 201304181726 Wat Kali Mas rode brug Soerabaja
ALB-0934 10 ALB-0934;0010 18-04-2013 201304181725 Wat Warung Toerie Soerabaja
ALB-0934 6 ALB-0934;0006 18-04-2013 201304181723 Wat fotograaf
ALB-0934 6 ALB-0934;0006 18-04-2013 201304181723 Wat kenteken B6415 of B8415
ALB-0912 8 ALB-0912;0008 18-04-2013 201304181719 Wat dreumes speelt piano
ALB-0912 14 ALB-0912;0014 18-04-2013 201304181718 Wat huisnummer 130 132
ALB-0912 14 ALB-0912;0014 18-04-2013 201304181717 Wat zijspanfiets
ALB-0912 33 ALB-0912;0033 18-04-2013 201304181715 Wat moeder en tweeling op strand
ALB-0912 37 ALB-0912;0037 18-04-2013 201304181712 Wat op hobbelpaard met kerst
ALB-0940 25 ALB-0940;0025 18-04-2013 201304181708 Wat station
ALB-0927 35 ALB-0927;0035 18-04-2013 201304181659 Waar Semarang
ALB-0927 34 ALB-0927;0034 18-04-2013 201304181657 Wat trouwfoto
ALB-0927 33 ALB-0927;0033 18-04-2013 201304181656 Wat fam Samson Pasoeroean
ALB-0927 33 ALB-0927;0033 18-04-2013 201304181656 Wie Pieter Samson
ALB-0927 28 ALB-0927;0028 18-04-2013 201304181653 Wat dierentuindieren
ALB-0927 26 ALB-0927;0026 18-04-2013 201304181652 Wat hoge glijbaan
ALB-0927 24 ALB-0927;0024 18-04-2013 201304181652 Wat turnpositie
ALB-0927 3 ALB-0927;0003 18-04-2013 201304181649 Wat kerkgebouwen Wenen
ALB-0941 51 ALB-0941;0051 18-04-2013 201304181646 Wat mandien in open water
ALB-0941 51 ALB-0941;0051 18-04-2013 201304181644 Waar Preanger
ALB-0941 51 ALB-0941;0051 18-04-2013 201304181644 Wat kenteken D 384 (Preanger)
ALB-0941 49 ALB-0941;0049 18-04-2013 201304181643 Wat houten brug in riviertje
ALB-0941 44 ALB-0941;0044 18-04-2013 201304181642 Wat ijzeren spoorbrug
ALB-0941 43 ALB-0941;0043 18-04-2013 201304181641 Wat close up hond
ALB-0941 41 ALB-0941;0041 18-04-2013 201304181640 Wat ijzeren locomotief
ALB-0941 31 ALB-0941;0031 18-04-2013 201304181622 Wat station
ALB-0941 11 ALB-0941;0011 18-04-2013 201304181620 Wat schommel op grasveld
ALB-0941 3 ALB-0941;0003 18-04-2013 201304181616 Wat vijver met gigantische leliebladen
ALB-0919 35 ALB-0919;0035 18-04-2013 201304181501 Wat rubbertappen
ALB-0923 10 ALB-0923;0010 18-04-2013 201304181153 Wat kasteel Kessel
ALB-0923 9 ALB-0923;0009 18-04-2013 201304181153 Wat op militaire paarden poserend
ALB-0923 9 ALB-0923;0009 18-04-2013 201304181152 Wie Nelly en paard Pukky
ALB-0923 8 ALB-0923;0008 18-04-2013 201304181151 Wat de Witte Berg tussen Velden en Arcen
ALB-0923 3 ALB-0923;0003 18-04-2013 201304181143 Wie Nel Frans An Greet
ALB-0923 3 ALB-0923;0003 18-04-2013 201304181142 Wat Onze watermolen
ALB-0932 43 ALB-0932;0043 18-04-2013 201304181139 Wat slapend op dek
ALB-0932 31 ALB-0932;0031 18-04-2013 201304181137 Wat tweemaster
ALB-0932 25 ALB-0932;0025 18-04-2013 201304181136 Wat zeilboot nummer X24
ALB-0989 27 ALB-0989;0027 18-04-2013 201304181134 Wat gemengd gezin voor woning
ALB-0989 25 ALB-0989;0025 18-04-2013 201304181133 Wat onder de Waringin
ALB-0992 32 ALB-0992;0032 18-04-2013 201304181128 Wat vaartochten kopenhagen
ALB-0992 26 ALB-0992;0026 18-04-2013 201304181126 Wat vaartochten Friesland
ALB-0992 21 ALB-0992;0021 18-04-2013 201304181123 Wat S S Maasdam
ALB-0992 16 ALB-0992;0016 18-04-2013 201304181122 Wat vrijheidsbeeld New York
ALB-0992 15 ALB-0992;0015 18-04-2013 201304181120 Wat fabriek santa teresa
ALB-0992 11 ALB-0992;0011 18-04-2013 201304181119 Wat ossenwagens
ALB-0831 36 ALB-0831 ;0036 13-04-2013 201304130854 Wat samen kaarten (spel)
ALB-0831 50 ALB-0831 ;0050 13-04-2013 201304130850 Wat kenteken B 5506
ALB-0831 53 ALB-0831 ;0053 13-04-2013 201304130846 Wat kleermaker.....sun
ALB-0831 59 ALB-0831 ;0059 13-04-2013 201304130843 Wat trein stel 314
ALB-1130 22 ALB-1130 ;0022 13-04-2013 201304130841 Wat glas in lood deur
ALB-1130 11 ALB-1130 ;0011 13-04-2013 201304130839 Wat kusje!!
ALB-1130 11 ALB-1130 ;0011 13-04-2013 201304130838 Wanneer januari 1929
ALB-1087 51 ALB-1087 ;0051 07-04-2013 201304071322 Wat kenteken N289 op motorfiets
ALB-0996 35 ALB-0996 ;0035 07-04-2013 201304071250 Wie Knottenbelt
ALB-0996 35 ALB-0996 ;0035 07-04-2013 201304071243 Wie Knollenbelt
ALB-1005 36 ALB-1005 ;0036 07-04-2013 201304071228 Wat Soerabaiasch handelsblad
ALB-1005 19 ALB-1005 ;0019 07-04-2013 201304071146 Wat Hotel Metropole Soerabaja
ALB-1005 14 ALB-1005 ;0014 07-04-2013 201304071137 Wat meerdere vlaggen met 9 maart 1923
ALB-1005 14 ALB-1005 ;0014 07-04-2013 201304071137 Wanneer 9 maart 1923