Gebruiker details

Hans Boers
Dordrecht
In principe hebben alle families uit het voormalig Ned. Indië mijn interesse.
Door de foto's te analyseren (geneaologie en achtergrond details) uit de albums, hoop ik op een dergelijke manier bij te kunnen dragen aan de kennis en wetenschap van de eventuele belanghebbende en/of rechtmatige eigenaren van de foto's in dit album. Door de foto's te analyseren, zouden er eventueel links kunnen leiden naar de belanghebbenden.
Ik heb daartoe een begin gemaakt door bijv. album 1071 wat families betreft te analyseren en ook wat betreft de fotograaf die dit album gemaakt heeft. Zie hiervoor mijn pagina www.imexbo.nl en zoek in Diverse Verhalen in het menu naar Fotozktfm alb1071 - 20/9/2014 IN BEWERKING -.Op deze pagina heb ik een gedeeltelijke analyse gemaakt van de fotograaf Jan Vane en het album. Onder aan de pagina hangen tzt de pagina's van de genoemde families in dit album.
donderdag 6 november 2014, 12:25
19
2

Reacties van deze gebruiker

Album Pagina Url Datum Reactie
ALB-1995 1 ALB-1995;0001 06-11-2014 201411061225 Welke mevr. Bruckel wordt hier bedoeld? In elk geval NIET mevr. Bruckel - geboren Beiten, die gehuwd was met Dr. A.J.W. Bruckel.

Is het bijschrift wel correct?

Meer weten over de familie Bruckel?
http://www.brouwertree.com/brugene7.html#7c
ALB-1077 13 ALB-1077;0013 05-11-2014 201411051921 oor meer details moet zijn: Voor meer details.
ALB-1077 13 ALB-1077;0013 05-11-2014 201411051920 Onderste foto : Wilhelm Franciscus Jacobus Geldmaker, onderwijzer mulo en HIK Jogja, Solo en Bandung.
Geboren Den Haag 1902 en toegelaten tot Rijkskweekschool Middelburg in 1919. In 1925 ter beschikking gesteld aan de GG van Ned.Indië en startte te Kota Raja.

Zijn zuster Pieternella Engelina Geldmaker was gehuwd met 1) Cordesius, 2) de Lint en 3) van der Werff.

Zie http://www.imexbo.nl/w-f-j-geldmaker.html oor méér details.
ALB-1073 20 ALB-1073;0020 04-11-2014 201411041249 Zie pagina 26 van dit album. Kanttekening: Het bijschrift zegt Kerstmis 1923. Het gezin ging in 1922 met groot verlof naar Nederland en was oktober 1923 terug in Indië.
ALB-1073 25 ALB-1073;0025 04-11-2014 201411041247 Zie pagina 26 van dit album
ALB-1073 28 ALB-1073;0028 04-11-2014 201411041246 Zie pagina 26 van dit album.
ALB-1073 27 ALB-1073;0027 04-11-2014 201411041246 Zie pagina 26 van dit album
ALB-1073 26 ALB-1073;0026 04-11-2014 201411041246 Dit is de familie Taytelbaum, Vice President Hoog gerechtshof Indië 1927/1928. Het adres waar de familie sinds 1916 woonde is volledig: Kebon Sirih 78 Batavia. Zie ook volgende pagina's wat betreft de foto's.

Hij was gehuwd met Gerarda Everdina Karssen en kreeg met haar 3 kinderen: 1) Philipine Margareta Gerarda, 2) Gerarda Jacoba Everdina en 3) Michiel Maurits. Dochter Gerarda gebruikte later als toneel actrice het pseudoniem Caro van Eijck.

Het gezin keerde definitief terug naar Nederland in 1928.

Zie voor meer details en informatie http://www.imexbo.nl/mr-m-m-taytelbaum.html
ALB-1016 60 ALB-1016;0060 27-10-2014 201410270613 Zie album 1071. De heer Vane op bezoek bij de fam Persijn.
ALB-1016 46 ALB-1016;0046 27-10-2014 201410270557 Deze hele pagina hoort in album 1071. Het is de heer J. Vane op bezoek bij fam. Persijn.
ALB-0969 1 ALB-0969;0001 22-10-2014 201410221634 Niet enkel dezelfde albums , maar ook nog het feit, dat in beide albums minimaal één foto is geplakt, die niet in deze albums thuis horen, maar in album 887, alwaar meerdere foto's van de fam. H. Denecke in staan.

Het betreft de groepsfoto van het gezin H. Denecke. (Ouders en 4 kinderen.)
ALB-0886 29 ALB-0886;0029 16-10-2014 201410161916 Juiste benaming is: mevr. Hellendoorn-van Schouwenburg. (Zonder eerste "van" en met een "n" in Schouwenburg.)

1) E.H. Hellendoorn huwde te Bandoeng op 6-12-1929 met E.R. van Schouwenburg, geboren 1901. (Zij was botanicus - zie Natural History museum London en volgens museum heette zij Etina Regnera). Op 7-9-1930 werd geboren dochter Etina Regnera te Pasir Nangka (Tjiandjoer). Deze laatste huwde P.J. Kamerik en zij overleed 13 april 2014 te Goes. (Advertenie Provinciale Zeeuwse courant)

2) Frits.H. Hellendoorn huwde (handschoen) Garoet/Velp op 15-1-930 met Ellen.J. van Schouwenburg. Op 13-12-1930 werd geboren dochter Augusta te Garoet.

Op 28-10-1932 werd geboren Emile Henry Hellendoorn te Bandoeng, zoon van Hellendoorn-van Schouwenburg. Zoon van punt 1)

Op 18-5-1933 geboren Elsa Jeanette Hellendoorn te Bandoeng, dochter van punt 1)

Op 13-3-1937 geboren Marine Henny Hellendoorn te Soekaboemi, dochter van punt 1)

Op 15-3-1956 overleed zoon Hans oud 20 jaren te Heemstede, zoon van F.H. Hellendoorn-van Schouwenburg.(Moet geboren zijn circa 1936).

De ouders der beide broers F.H. en E.H. Hellendoorn waren:
D.A.R. Hellendoorn en Jenneken Gerritsen.(Deze laatste overleed 1931 volgens Advertentie KB.nl).

Het bijschrift van de foto hierboven luidt mevr. E. Hellendoorn-van Schouwenburg. Welke van de twee zusters zou dit zijn? Ellen.J. of Etina.R. van Schouwenburg?

Volgens deze link zijn diverse correspondentie stukken samengesteld en afkomstig van: http://archive-kitlv.library.leiden.edu/pdf_documents/89_HELLENDOORN.pdf
ALB-0855 23 ALB-0855;0023 02-10-2014 201410020957 Foto links Idenburg plantsoen. Surabaya: In 1931 werd door de raad besloten om de straat aan de oostzijde van dit plantsoen voortaan Idenburg plantsoen te noemen. (Grenzend aan de van Rees straat en de afvoer van het land van Koepang.)  
ALB-9002 32 ALB-9002;0032 30-09-2014 201409300738 De foto is gemaakt door fotostudio F. van Velde  en Wolé moet zijn WELT zijnde afkorting van Weltevreden. (Batavia).
ALB-0971 38 ALB-0971;0038 29-09-2014 201409291845 Foto rechts midden: 2 meisjes met hond. Hoort niet op deze pagina thuis, maar in alb 1071. Meisje links is Elly Maagdenberg met hond Vlekkie Pension Haverkamp Schoolweg Noord 22 te Weltevreden Batavia.
ALB-0969 18 ALB-0969;0018 29-09-2014 201409291820 Kerkhof Klodjeng Lor vak 1:  Malang Oost Java.

Het hoofdgraf: Hier rust Hendrika Maria Elisabeth van Buuren geboren Koenen/overleden den 18e februari 1895. (Zij was huisvrouw van Dr, Theodore Ignatius van Buuren en geboren te Rotterdam.)

Het tweede graf rechts voor de helft te zien:
Hier rust Wouter Greve, oud Resident / geboren 7 jan 1839 en overl. 28-9-1901 RIP.
(Geboren Den Haag, zoon van Antonie Greve en Johanna Alida Havermans)

Wie de personen zijn, is mij onbekend. Hoogstwaarschijnlijk familie die de naam van Buuren dragen.
ALB-1071 72 ALB-1071;0072 29-09-2014 201409291123 Niet van Wijke maar de Indische familie van WIJHE.
ALB-1071 20 ALB-1071;0020 28-09-2014 201409282124 Neen, geen gebouw op een militair vliegveld. Het is Pasar Gambir te Batavia: een permanente jaarbeurs/tentoonstelling. (Hier in Nederland zou men zeggen Pasar Malam)
ALB-1071 21 ALB-1071;0021 20-09-2014 201409201153 De "IK" figuur wordt mee bedoeld de fotograaf die het totale album heeft gemaakt en welker foto's hij bij diverse gezinnen heeft gemaakt. Kijk maar goed naar alle beelden van alle gezinnen; elke keer staat de fotograaf er wel tussen of apart gefotografeerd. Het is een oudere man in wit tropencostuum gekleed, bril dragend, wit overhemd, brede korte stropdas of vlinderdas, wit jasje, witte pantalon, witte schoenen.Met "IK" bedoelde deze fotograaf dus zich zelve. Deze omschrijving gebruikt hij diverse keren bij andere foto's .
De fotograaf was Jan Vane (1876-1945 Batavia gestorven één maand na beïndiging oorlog).

Tags van deze gebruiker

Album Pagina Datum Categorie Tag
ALB-1073 26 ALB-1073;0026 04-11-2014 201411041252 Waar Huis Kebon Sirih 78 Batavia
ALB-1073 26 ALB-1073;0026 04-11-2014 201411041251 Wie Gezin Mr. M.M. Taytelbaum