Album 0837, pagina 1

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


Erik Bieze

26 December 2019, 11:45

Dit familie fotoalbum uit voormalig Nederlands-Indië omvat de jaren 1917 tot en met 1919. Voor het grootste gedeelte zijn de foto's voorzien van een plaatsnaam en een datum.

In dit album staan foto's die in ieder geval in drie plaatsen zijn gemaakt. Twee foto's uit de plaats Semarang op het eiland Java. Twee foto's bij de watervallen van Bantimoerang (nu Bantimurung). De meerderheid van de foto's zijn gemaakt in de plaats Makasser (nu Makassar) op het eiland Celebes (nu Sulawesi). Er is één foto die hoogstwaarschijnlijk in Nederland is gemaakt. Verder is er dus een serie foto's waarbij geen gegevens staan vermeld.

Tijdens mijn onderzoek naar de herkomst van dit album kreeg ik van iemand een reactie dat de familie en andere betrokkenen in het album waarschijnlijk in Makassar woonden. Waarom er twee foto's uit de plaats Semarang in staan is onbekend. Het is mogelijk dat de afgebeelde familie en bedienden tijdelijk in Semarang voor vakantie of werk waren overgekomen. Ook zou het zo kunnen zijn dat de familie en de bedienden van Semarang naar Makassar zijn verhuisd. Deze bedienden staan namelijk ook in Makassar op de foto.

In dezelfde reactie wordt aangegeven dat de foto’s zonder plaats en datum naar alle waarschijnlijkheid ook in Makassar zijn gemaakt. Dit omdat het album een min of meer chronologische volgorde kent en omdat reizen in deze regio in die jaren geen gemakkelijke opgave was.

Verder wordt in de reactie nog aangegeven dat het in die tijd zeldzaam was dat iemand een fototoestel had. Opmerkelijk is verder dat de foto’s uit dit album, behalve de foto uit Nederland, met hetzelfde fototoestel zijn gemaakt.  

Erik Bieze

8 February 2021, 17:24

De speurtocht is nog steeds gaande. Het gaat traag. Ook omdat Corona crisis Indonesië en dus ook Makassar parten speelt. Inmiddels zijn de foto's door een aldaar wonend Nederlands echtpaar bij een aantal 90-jarigen in Makassar uitgezet. Daaruit komt informatie naar voren dat het huis in de omgeving van de huidige Jalan Lombok zou staan of hebben gestaan. Het onderzoek loopt gewoon door. Wat zou het fijn zijn als we het mysterie van dit fotoalbum zouden kunnen oplossen.