Album 0886, pagina 29

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


Hans Boers

16 October 2014, 19:16

Juiste benaming is: mevr. Hellendoorn-van Schouwenburg. (Zonder eerste "van" en met een "n" in Schouwenburg.)

1) E.H. Hellendoorn huwde te Bandoeng op 6-12-1929 met E.R. van Schouwenburg, geboren 1901. (Zij was botanicus - zie Natural History museum London en volgens museum heette zij Etina Regnera). Op 7-9-1930 werd geboren dochter Etina Regnera te Pasir Nangka (Tjiandjoer). Deze laatste huwde P.J. Kamerik en zij overleed 13 april 2014 te Goes. (Advertenie Provinciale Zeeuwse courant)

2) Frits.H. Hellendoorn huwde (handschoen) Garoet/Velp op 15-1-930 met Ellen.J. van Schouwenburg. Op 13-12-1930 werd geboren dochter Augusta te Garoet.

Op 28-10-1932 werd geboren Emile Henry Hellendoorn te Bandoeng, zoon van Hellendoorn-van Schouwenburg. Zoon van punt 1)

Op 18-5-1933 geboren Elsa Jeanette Hellendoorn te Bandoeng, dochter van punt 1)

Op 13-3-1937 geboren Marine Henny Hellendoorn te Soekaboemi, dochter van punt 1)

Op 15-3-1956 overleed zoon Hans oud 20 jaren te Heemstede, zoon van F.H. Hellendoorn-van Schouwenburg.(Moet geboren zijn circa 1936).

De ouders der beide broers F.H. en E.H. Hellendoorn waren:
D.A.R. Hellendoorn en Jenneken Gerritsen.(Deze laatste overleed 1931 volgens Advertentie KB.nl).

Het bijschrift van de foto hierboven luidt mevr. E. Hellendoorn-van Schouwenburg. Welke van de twee zusters zou dit zijn? Ellen.J. of Etina.R. van Schouwenburg?

Volgens deze link zijn diverse correspondentie stukken samengesteld en afkomstig van: http://archive-kitlv.library.leiden.edu/pdf_documents/89_HELLENDOORN.pdf

Hubert Klaassens

13 April 2015, 9:59

Martine Metzenheim-Hellendoorn, Kernville, USA (jongste dochter van EH Hellendoorn en ER Hellendoorn-van Schouwenburg): de jonge dame zou een Van Schouwenburg kunnen zijn, maar het is niet mijn moeder.

Hubert Klaassens, Darfield, New Zealand (kleinzoon van EH Hellendoorn en ER Hellendoorn-van Schouwenburg): het handschrift op de notitie onder de foto lijkt bijzonder veel op dat van mijn grootmoeder