Album 0985, pagina 30

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


Helb

18 April 2013, 21:45

Monumentje met opschrift: Ter nagedachtenis van de slachtoffers gevallen op 9 juli 1888 bij de onlusten te Tjilegon.

petdes1

9 October 2019, 15:23

Deze gedenknaald staat/stond te Tjilegon, Bantam, op de Alg. begraafplaats en heeft betrekking op het graf van Johan Hendrik Hubert Gubbels, Ass. Res. van Anjer, geboren te Tegelen (L), gevallen als slachtoffer van de Tjilegonse troebelen op 9 juli 1888, op de leeftijd van 40 jaar en zijn echtgenote,  Anna Elisabeth van Zutphen. Hij was zoon van Jacob Gubbels en Maria Louisa Juliana Ruhren, geb. te Rees (Pruissen) en de vermoordede kinderen Anna Dorothea, 7 jaar en Anna Elisabeth, 4 jaar, geb. te Winangon, Pasoeroean. Tevens van Henri Francois Dumas, echtgenoot van Anna Margaretha Brouwer, Jacob Grondhout, geb. te Vlissingen 6 juli 1859, Ulrich Bachet, geb. Serang, 14-12-1847, echgenoot van Johanna Adriana Bachet. Bron: De Indische Navorscher, grafschriften 3, blz. 382. Mvrgr P. Mollet