Album 1004, pagina 5

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


Ron van Raalten

28 November 2014, 22:58

Max Doijer Is een zoon uit het tweede huwelijk van Cornelia Jeantina Sourzette van Raalten met Thomas Frederik Doijer, geboren 1 december 1903; was opzichter 1e klas bij Landwaterstaat en trouwde in 1930 met Irma Lazare

RMostert

28 July 2015, 18:56

Max Doyer is vermoedelijk MAXIMILIAAN DOYER, geb. Soerabaja 1 dec. 1903, opzichter Burgerlijke Openbare Werken te Bandoeng omstr. 1933,  overl. Pakanbaroe (Riouw) 17 aug. 1944 (begr. Nederlands ereveld Pandu te Bandoeng), zn. van Th. F. Doyer en C. J. S. van Raalten.
Hij tr. Bandoeng 23 okt. 1930 met IRMA LAZARE
Uit dit huwelijk o.a. een dochter, geb. Bandoeng tussen 18 en 27 dec. 1933,

Ron van Raalten

21 September 2015, 15:41

Volgens mijn gegevens krijgen Max Doijer en Irma Lazare vier kinderen; twee zoons en twee dochters. De in de vorige reactie genoemde dochter is volgens mijn gegevens 27 december 1933 geboren (tweede kind, oudste dochter). Irma Lazare is in Tjibatoe geboren op 13 augustus 1907, ze overlijdt in 1988.