Album 1004, pagina 10

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


Ron van Raalten

26 November 2014, 16:25

Ik heb het sterke vermoeden dat links Marietje de Nijs en rechts Annie de Nijs (het jongere zusje van Marietje geboren 1924 of 1925) staan. Zie voor Marietje ook pagina 3

Ron van Raalten

2 December 2014, 14:08

Het is niet Annie de Nijs, maar Anneke (Johanna Albertina Alfonsina) de Nijs

Ron van Raalten

19 March 2015, 20:34

Mevr. S. de Groot is de echtgenote van L. Surie jr. (een autohandelaar) en moeder van Leonore Elisabeth Surie (5-5-1912). Op pagina 12 en 13 staat een hele serie foto's van Leonore Elisabeth (Loulou).

RMostert

28 July 2015, 19:04

Mw. S. de Groot is mogelijk MARIA SUZANNA DE GROOT, geb. Buitenzorg 13 dec. 1887. Zij tr. Batavia 2 april 1911 (ontb. door echtsch. Batavia 15 dec. 1915) LEONARD SURIE, geb. Tegal 11 sept. 1888, zn. van Jan Hendrik Willem Surie en Leonore Permis Levysohn.
Loulou Surie (staand, 3e van links) is dan wrs. hun dochter, LEONORE ELISABETH SURIE, geb. Batavia 5 mei 1912.
Mw. S de Groot is ook afgebeeld in dit album op p.4 en p. 10

RMostert

28 July 2015, 19:05

Mevr. C. Pino is vermoedelijk CONSTANCE PINO, geb. Batavia 27 april 1889, dr. van Mr. Adolf Maximiliaan Pino en Hester Jacobine Bodde. Zij tr. Tjilatjap 3 dec. 1913 FREDERICK ARTHUR KIMBALL, geb. Tjikandi Oedik (Bantam) 27 nov. 1879, overl. Zeist 25 juli 1969, zn. van William Eaton Kimball en Anna Petronella van Beers.
Uit hun huwelijk oa. Arthur Adolf Kimball, geb. Poerwokerto 28 okt. 1914,

Ron van Raalten

21 September 2015, 16:01

Wow! de voorgaande reactie betreffende mevrouw Pino is nieuwe informatie voor mij. Ik zou heel graag willen weten uit welke bron dit komt. Ik probeer van alle foto's zoveel als mogelijk gegronde informatie te verzamelen.
De info in de reactie daarvoor betreffende mevrouw S. de Groot wijkt af van mijn gegevens. Geboortedatum: 19-12-1889; huwelijksdatum: 22 april 1911. Ik had wel het vermoeden dat ze gescheiden was, omdat er een gezinskaart in het Haags archief is, waarop mevr. de Groot als gezinshoofd gemerkt staat.Van Loulou heb ik nog meer gegevens, maar het lijkt me niet juist om deze ivm privacy weer te geven. Ze trouwt in ieder geval, krijgt kinderen en emigreert naar de VS