Album 1005, pagina 24

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


Hans Boers 2

9 October 2019, 8:05

Foto linksboven: 2 werkers die "iets" proberen te tillen/plaatsen in een achtertuin. Waarschijnlijk een soort sceptic tank, aangezien destijds nog niet alle huizen op de openbare riolering waren aangesloten.

Bizonder is rechts zijdelings hangend aan het raam de spandoek met NIEUWE PASSAR GELAP. Deze passar stond bekend om het feit, dat men tegen zeer schappelijke prijzen goederen kon kopen die NIET uit het "eerlijke" circuit afkomstig waren. Pasar Gelap letterlijk: Donkere markt. Uiteraard is dit taferreel te Soerabaja. Het zal toch niet zo zijn, dat zelfs dit reclame bord gejat is van de Passar Gelap zelve?