Album 1152, pagina 12

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


An

18 May 2013, 9:11

Selebatoe te Soekaboemi.

Grand hotel/sanatorium te Soekaboemi.
directeur G Lenne in 1941. Hij was gehuwd met J A E Bloemendaal. Het adres van het hotel is de Vogelweg 11.

Selabatoe is ook een straat in Soekaboemi. Gezien de schrijfwijze Inge IN Selebatoe lijkt hotel/sanatorium waarschijnlijker.