Album 1158, pagina 18

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


Cindy Rodermond-SnabiliƩ

4 April 2013, 11:31

Tekst: Patjollen en Ohmstede converseert met jong-Java

An

20 May 2013, 18:14

V. S. Ohmstede sinds 1914 in de boeken van Nederlands Indie.
Hij was eerste employee van de N H Maatschappij te Padang.
Hij verhuisde in 1916 naar de N H Maatschappij te Soerabaia.
In 1917 tot 1919 is hij Makelaar voor Dunlopp en Kolff te Semarang. In 1920 tot 1921 in Willem I voor de firma. Hij huwt met Schut in 1921. Gaat in 1923 weer naar Semarang waar hij tot 1926 woont. Hij werkt nog steeds bij Dunlopp en Kolff. Daarna verdwijnt hij uit de boeken.

Hans Boers 2

28 July 2019, 10:03

Aanvullende informatie.
Hij was Volkert Simon Ohmstede, geboren 15 okt 1893 uit ouders (eveneens) Volkert Simon Ohmstede en Madeleine Jeanne Francoise van Laer.

In 1926 verlaat hij voormalig Ned.Indië en begint in Frankrijk Bordeaux aan een nieuwe carriere in de wijnproductie.
Hij plaatst in de Indische kranten een oproep voor agenten in de wijnverkoop met zijn naam en adres erin.

In de overlijdens advertenties (Delpher) van zijn schoonvader en schoonmoeder en moeder, staat dat hij in elk geval in 1939 met zijn gezin nog steeds te Bordeaux woont. (Volgens passagierslijsten 1925 bestond het gezin uit ouders en 3 kinderen.)
(Behalve te Semarang verbleef hij ook minimaal een jaar voor de firma Dunlopp Kolff te Weltevreden .)

Hij arriveerde in voormalig Ned. Indie met de ss Tambora in 1913, nadat hij de Handelsschool had doorlopen. Hij kreeg in 1913 uitstel van militie dienst en de dienstplichtprocedure werd in 1919 definitef vastgesteld.
Zijn schoonvader was Johannis Adrianus Franciscus Schut, oud burgemeester van Ambon.

Zijn zwager, eveneens geheten Johannis Adrianis Franciscus Schut was gouvernements arts en later Hoofd Gemeentelijk Ziekenhuis Medan en had tevens een eigen Verloskundige praktijk.

Ik vermoed dat hij of een collega of een kennis was van de heer PIET, en de dames JET en LIEN die in dit album vermeld staan, aangezien dit album bol staat van de foto's van de buurt Sawaän en deze foto's circa 1915/1916 gedateerd zijn. PIET, JET en LIEN woonden nabij deze wijk Sawaän namelijk op de Princesselaan 6. (Lokatie Noord Sawaän Kranggan) (Te zien op pagina 3 en pagina 23)

EXTRA informatie doch NIET bepalend voor wie precies PIET, JET en LIEN waren. Belanghebbende mogen zelf nader onderzoek doen.

RA1895/345 Geboren te Soerabaja PIET SMISSAERTS op 4-2-1886.
RA1916/144 Huwelijk tussen PIET SMISSAERTS en CAROLINE LANDTRECHT op 6-1-1915. (Caroline ---> LIEN ??)

Op alle foto's zijn geen kinderen te zien, althans geen kinderen uit het huwelijk. Het is dus best mogelijk dat de foto's genomen waren toen zij pas gehuwd waren? Het is maar een suggestie.

Hans Boers 2

28 July 2019, 11:41

Aanvullend: Let wel op mijn suggestie in eerder commentaar inzake het huwelijk tussen Piet Smissaerts en Caroline Landtrecht. Dit huwelijk werd gesloten in 1915 te Soerabaja.

Op een foto in dit album staat: Piet en Jet gedateerd 1916. Dat zou dus niet rijmen met de huwelijksdatum, want "dochter Jet" is geen klein kind. Het zou echter ook zo geweest kunnen zijn dat Piet en Caroline al eerder een relatie hadden voordat zij huwden.