Album 1159, pagina 13

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


wollebos

9 April 2013, 18:31

Gerardus A.J. Koert was tot 4-1-1924 directeur der Hoogere Kweekschool voor inlandse onderwijzers te Bandoeng. Hij trouwde in 1921 met Gezina Das. Zij zijn beiden in Baarn overleden, hij op 5-6-1950, 73 jr en zij op 17-7-1959, 81 jr