Album 1634, pagina 6

Wat ziet u hier?
  • Naam
  • Plaats
  • Datum
  • Wat
  • Help ons!
X
Voeg een tag toe
of
Uw locatie is gevonden Verplaats de aanwijzer aan de linkerkant om uw locatie te preciseren. Voeg vervolgens de tag toe met de knop or Zoeken naar een nieuwe locatie


Cindy Rodermond-SnabiliƩ

4 April 2013, 11:04

Naam naast de deur is: J.R. Braun

An

17 May 2013, 21:44

in 1937 -1941 ambtenaar 4e klas PTT. te Poerwokerto.
Gehuwd met JH Kunst.

Juliana Hillegonda Kunst is geboren in Salatiga op 7 5 1915.
zij is overleden 31 3 1949 te Bandoeng (burger buitenkamp)

An

17 May 2013, 21:58

zij kregen een zoon rudolph op 14 mei 1934 (wellicht de jongen in het midden???)