Gebruiker details

Omehar
Breda
Op zoek naar leden van de familie Derks die sinds 1833 in Indië verbleven
dinsdag 18 november 2014, 18:04
23
0

Reacties van deze gebruiker

Album Pagina Url Datum Reactie
ALB-1016 82 ALB-1016;0082 18-11-2014 201411181804 foto met nr.83.
Bavelselaan 83 toen Ginneken, thans Breda
Rijkje Derks-Van den Berg, (Mar)ietje Derks, Adé Derks,
Greet Derks, onbekend.
ALB-1016 69 ALB-1016;0069 18-11-2014 201411181757 foto rechts onder:
vermoedelijk vlnr Emile Waardenburg, Wim Derks, Hugh Mackay

ALB-1016 67 ALB-1016;0067 18-11-2014 201411181718 rechts boven: Hannie Mackay-Derks, Dolly Waardenburg, Maudy Mackay, Enny Mackay-Derks, Robbie Waardenburg, Willem Jacob Derks (broer van Charlotte Persijn-Derks), Hugh Mackay.
ALB-1016 55 ALB-1016;0055 18-11-2014 201411181713 Foto midden: mijn opa en oma van moeders kant: Rijkje Derks-Van den Berg en Henri Louis Frederik (Harry) Derks
ALB-1016 54 ALB-1016;0054 18-11-2014 201411181711 foto midden: Robbie en Dolly Waardenburg
ALB-1016 48 ALB-1016;0048 18-11-2014 201411181709 links boven: Elsie Mackay 6 jaar oud.
ALB-1016 46 ALB-1016;0046 18-11-2014 201411181708 @ Hans Boers: gezien het handschrift onder de foto's hoort deze pagina in dit album. Buiten dat heeft de heer Vane deze foto's niet gemaakt.
ALB-1016 44 ALB-1016;0044 18-11-2014 201411181705 foto midden boven: Maudy en Elsie Mackay
ALB-1016 43 ALB-1016;0043 18-11-2014 201411181703 Arthur's kantoor. Woonde volgens Ind.Almanak in 1926 in Mr. Cornelis.
ALB-1016 37 ALB-1016;0037 18-11-2014 201411181658 foto boven midden: Charlotte Persijn-Derks
rest:  kinderen Persijn
ALB-1016 33 ALB-1016;0033 18-11-2014 201411181657 foto links: Willem Robert (Robbie) Waardenburg.
foto rechts: Dolly Louise Waardenburg
ALB-1016 33 ALB-1016;0033 18-11-2014 201411181657 foto links: Willem Robert (Robbie) Waardenburg.
foto rechts: Dolly Louise Waardenburg
ALB-1016 31 ALB-1016;0031 18-11-2014 201411181653 foto midden: de complete familie Persijn (zonder Pucky)
ALB-1016 27 ALB-1016;0027 18-11-2014 201411181651 vlnr
achter: Gustave Persijn, Cornelie (Prul) Persijn, Arthur Persijn,
midden: Adé Derks, Charlotte Persijn-Derks, Greet Derks, Rijkje Derks-Van den Berg, Alwine Persijn.
Voor: Ietje Derks.
ALB-1016 25 ALB-1016;0025 18-11-2014 201411181646 foto rechts boven: Adé  Derks (mijn moeder) en Greet Derks.
kinderen van Harry Derks (broer van Charlotte Persijn-Derks)
ALB-1016 24 ALB-1016;0024 18-11-2014 201411181644 foto rechts boven: Louis  Alexander Derks
ALB-1016 20 ALB-1016;0020 18-11-2014 201411181643 links vooraan: Carolina Elisabeth Johanna Bode-Derks.
links staande: Antonia Johanna Derks-Hamacher, 2e echtgenote van Louis Alexander Derks.
rechts vooraan: Louis Alexander Derks
rechts achtteraan: Louis Frederik  George Bode, notaris te Ginneken.
Rechts bovenaan de foto het schilderij van C.A.H.M. van Leeuwen (zie vorige pagina).
ALB-1016 19 ALB-1016;0019 18-11-2014 201411181619 Boven: Jacob Henrij Derks geb. 19 aug 1805, Amsterdam, overl. 18 sep 1864, Soerabaja. Onderscheiden met de Militaire Willemsorde voor zijn verrichtingen bij het Beleg van Antwerpen 1830, en zijn echtgenote Clara Anna Hendrika Margaretha van Leeuwen, geb. 23 mei 1821, Soerabaja, overl. 2 aug 1880, Soerabaja.
Onder hun jongste zoon Louis Alexander Derks geb. 11 mei 1862, Soerabaja, overl. 12 mei 1941, Breda. L.A. Derks is de vader van Charlotte Wilhelmina Derks.
ALB-1016 9 ALB-1016;0009 18-11-2014 201411181602 rechtsonder: Emile Waardenburg en Johanna (Hannie) Waardenburg-Derks
ALB-1016 7 ALB-1016;0007 18-11-2014 201411181559 middelste foto: staande dame vermoedelijk Cornelie  Stolz.
overige personen vlnr: Cornelie (Prul) Persijn, Charlotte Persijn-Derks, Gustave Persijn en Adolphine Louise (Alwine) Persijn
ALB-1016 5 ALB-1016;0005 18-11-2014 201411181556 Bovenste foto's:  Carlotte Persijn-Derks en Arthur Persijn
ALB-1016 4 ALB-1016;0004 18-11-2014 201411181550 Fotolinksboven: links = Charlotta Wilhelmina Derks, geb. 7 november 1891, Soerabaja, overl. 4 mei 1970, Ede
gehuwd met A.F.G. Persijn op 24 juli  1920,  Batavia.
ALB-1016 27 ALB-1016;0027 10-11-2014 201411100030 Dit is fantastisch! Van de foto in het midden heb ik het glasnegatief.
Het voorste kind is mijn tante Ietje Derks. 2e rij vlnr: mijn moeder Adé Derks, onbekend, mijn tante Greet Derks, mijn oma Rijkje Derks-Van den Berg, onbekend.
De achterste rij weet ik niet.
Deze foto moet zijn genomen vlak voordat mijn opa en oma en hun 3 dochters definitief terug naar Europa zijn gekomen met de S.S. Trier

Tags van deze gebruiker

Album Pagina Datum Categorie Tag