Gebruiker details

PA22
Familie Kussy, Bierlee, von Bannisseht, van Dijk

Omgeving Semarang, Surabaja, Tegal, Solo, Cheribon, Pekalongan
Er zouden albums van mijn eigen familie tussen kunnen zitten.
maandag 29 augustus 2022, 15:20
16
88

Reacties van deze gebruiker

Album Pagina Url Datum Reactie
ALB-1159 29 ALB-1159;0029 29-08-2022 202208291501 Tekst links boven: Grammaticales.
Tekst rechts boven: Jong. Indonesier.
Tekst onder: Aanzien doet gedenken.
ALB-1159 28 ALB-1159;0028 29-08-2022 202208291459 Tekst links: Voetbalelftal 1ste klas.
Tekst rechts: Even poseeren!
ALB-1159 27 ALB-1159;0027 29-08-2022 202208291457 Foto boven: Collegium historicum in de pijpenla.
Foto Midden: De directeur in zijn kantoor.
Foto onder: School met waringinboom
ALB-1159 26 ALB-1159;0026 29-08-2022 202208291454 Tekst links: Natuurteekenen 3e klas.
Tekst rechts: Familie Koert.
ALB-1159 25 ALB-1159;0025 29-08-2022 202208291452 Tekst foto linksboven: 1500 M. estafetteloopers 3m. 11 sec.
Tekst foto rechtsboven: Dertien is toch geen ongeluksgetal.
Tekst foto onder: Ernstige voetballers.
ALB-1159 24 ALB-1159;0024 29-08-2022 202208291447 Tekst boven: Onder den Manggaboom
Tekst onder: De heer W. Carelse met eenige leerlingen v/d 1ste en 2de kl.
ALB-1159 21 ALB-1159;0021 29-08-2022 202208291442 Tekst foto boven: De bloem der athleten 1/2 strijd te Blitar.
Tekst foto links: Op weg naar Blitar.
Tekst foto rechts: Naar hun Waterloo.
ALB-1159 20 ALB-1159;0020 29-08-2022 202208291439 Tekst foto boven: De Directeur in 't kantoor.
Tekst foto onder: Vergadering gepresideerd door Darsa.
ALB-1159 19 ALB-1159;0019 29-08-2022 202208291437 Tekst foto links: Aan den maaltijd.
Tekst foto rechts boven: Keukencommissarissen.
Tekst foto rechts onder: Keukenpersoneel.
ALB-1159 18 ALB-1159;0018 29-08-2022 202208291435 Tekst links: De kwakzalver v.d. H.K.S.
Tekst rechts: Botanist met de studenten.
ALB-1159 17 ALB-1159;0017 29-08-2022 202208291433 Tekst foto linksboven: Tienkampers van Poerworedjo
ALB-1159 16 ALB-1159;0016 29-08-2022 202208291432 Tekst foto links: Het H.K.S. gebouw.
Tekst foto rechts: H.K.S. vijver met kanjers van goudvischen.
ALB-1159 9 ALB-1159;0009 29-08-2022 202208291422 Tekst: Eenige tuinlieden.
ALB-1159 8 ALB-1159;0008 29-08-2022 202208291422 Tekst: De kranige muzikanten.
ALB-1159 3 ALB-1159;0003 29-08-2022 202208291417 Bdg.  (Bandoeng) dec 1925
ALB-9003 7 ALB-9003;0007 29-08-2022 202208291229 Foto boven:
Passar Padang Sidempoean

Tags van deze gebruiker

Album Pagina Datum Categorie Tag
ALB-1159 42 ALB-1159;0042 29-08-2022 202208291520 Wat aloon-aloon met moskee
ALB-1159 42 ALB-1159;0042 29-08-2022 202208291520 Wat Indie
ALB-1159 42 ALB-1159;0042 29-08-2022 202208291520 Wat vertegenwoordigers
ALB-1159 41 ALB-1159;0041 29-08-2022 202208291519 Wat paard
ALB-1159 41 ALB-1159;0041 29-08-2022 202208291519 Wat Moskee met aloon-aloon te Bandoeng
ALB-1159 41 ALB-1159;0041 29-08-2022 202208291519 Wat Moskee
ALB-1159 40 ALB-1159;0040 29-08-2022 202208291518 Wat Chr. Jongel.-vereeniging "De Dageraad"
ALB-1159 40 ALB-1159;0040 29-08-2022 202208291517 Wat tocht naar Lembang en Tjipanas
ALB-1159 40 ALB-1159;0040 29-08-2022 202208291517 Wat bergpaardjes
ALB-1159 39 ALB-1159;0039 29-08-2022 202208291516 Wat oogst
ALB-1159 39 ALB-1159;0039 29-08-2022 202208291516 Wat rivier
ALB-1159 39 ALB-1159;0039 29-08-2022 202208291516 Wat warme bron
ALB-1159 39 ALB-1159;0039 29-08-2022 202208291516 Wie Preanger
ALB-1159 38 ALB-1159;0038 29-08-2022 202208291515 Wat tocht
ALB-1159 38 ALB-1159;0038 29-08-2022 202208291515 Wat auto
ALB-1159 37 ALB-1159;0037 29-08-2022 202208291515 Wat 1ste klas
ALB-1159 37 ALB-1159;0037 29-08-2022 202208291514 Wat kweekelingen
ALB-1159 37 ALB-1159;0037 29-08-2022 202208291514 Wie H.K.S.
ALB-1159 37 ALB-1159;0037 29-08-2022 202208291514 Wie heer W.G. Koenders
ALB-1159 37 ALB-1159;0037 29-08-2022 202208291514 Wat klas
ALB-1159 37 ALB-1159;0037 29-08-2022 202208291513 Wat 6de klas
ALB-1159 36 ALB-1159;0036 29-08-2022 202208291513 Wat excursie
ALB-1159 36 ALB-1159;0036 29-08-2022 202208291513 Wat Bosscha-sterrenwacht
ALB-1159 36 ALB-1159;0036 29-08-2022 202208291512 Wat sterrenwacht
ALB-1159 35 ALB-1159;0035 29-08-2022 202208291511 Wat legercommandant
ALB-1159 35 ALB-1159;0035 29-08-2022 202208291511 Wat bedienden
ALB-1159 35 ALB-1159;0035 29-08-2022 202208291511 Wat paleis
ALB-1159 34 ALB-1159;0034 29-08-2022 202208291510 Wat blinde pianist
ALB-1159 34 ALB-1159;0034 29-08-2022 202208291510 Wat blindeninstituut
ALB-1159 33 ALB-1159;0033 29-08-2022 202208291509 Wie Lokollo
ALB-1159 33 ALB-1159;0033 29-08-2022 202208291509 Wat H.K.S.
ALB-1159 33 ALB-1159;0033 29-08-2022 202208291509 Wat 6de klas H.K.S.
ALB-1159 33 ALB-1159;0033 29-08-2022 202208291509 Wat Gymnastiekles
ALB-1159 33 ALB-1159;0033 29-08-2022 202208291509 Wie Tamam
ALB-1159 32 ALB-1159;0032 29-08-2022 202208291508 Wat vertegenwoordigers
ALB-1159 32 ALB-1159;0032 29-08-2022 202208291507 Wie Iljas
ALB-1159 32 ALB-1159;0032 29-08-2022 202208291507 Wat voordracht
ALB-1159 32 ALB-1159;0032 29-08-2022 202208291507 Wat fuifje
ALB-1159 32 ALB-1159;0032 29-08-2022 202208291507 Wat fuif
ALB-1159 32 ALB-1159;0032 29-08-2022 202208291507 Wat zusterschool
ALB-1159 31 ALB-1159;0031 29-08-2022 202208291506 Wie Heer Scholte
ALB-1159 31 ALB-1159;0031 29-08-2022 202208291506 Wat Kampioen v/d G.G.-bekerwedstrijd
ALB-1159 31 ALB-1159;0031 29-08-2022 202208291505 Wat Kampioen
ALB-1159 31 ALB-1159;0031 29-08-2022 202208291505 Wat Normaalschool
ALB-1159 31 ALB-1159;0031 29-08-2022 202208291504 Wat Internaat
ALB-1159 30 ALB-1159;0030 29-08-2022 202208291503 Wie de heer W. Carelse
ALB-1159 29 ALB-1159;0029 29-08-2022 202208291502 Wat Indonesier
ALB-1159 29 ALB-1159;0029 29-08-2022 202208291502 Wat grammaticales
ALB-1159 28 ALB-1159;0028 29-08-2022 202208291500 Wat 1ste klas
ALB-1159 28 ALB-1159;0028 29-08-2022 202208291459 Wat voetbalelftal
ALB-1159 27 ALB-1159;0027 29-08-2022 202208291458 Wat pijpenla
ALB-1159 27 ALB-1159;0027 29-08-2022 202208291458 Wat collegium historicum
ALB-1159 27 ALB-1159;0027 29-08-2022 202208291458 Wat Directeur
ALB-1159 27 ALB-1159;0027 29-08-2022 202208291458 Wat school
ALB-1159 26 ALB-1159;0026 29-08-2022 202208291455 Wat 3e klas
ALB-1159 26 ALB-1159;0026 29-08-2022 202208291455 Wat Natuurteekenen
ALB-1159 26 ALB-1159;0026 29-08-2022 202208291454 Wie Familie Koert
ALB-1159 25 ALB-1159;0025 29-08-2022 202208291452 Wanneer 09-01-1926
ALB-1159 25 ALB-1159;0025 29-08-2022 202208291451 Wat estafetteloopers
ALB-1159 25 ALB-1159;0025 29-08-2022 202208291450 Wat voetballers
ALB-1159 25 ALB-1159;0025 29-08-2022 202208291448 Wat estafette
ALB-1159 24 ALB-1159;0024 29-08-2022 202208291448 Wie de heer W. Carelse
ALB-1159 24 ALB-1159;0024 29-08-2022 202208291447 Wat leerlingen
ALB-1159 24 ALB-1159;0024 29-08-2022 202208291447 Wat mangaboom
ALB-1159 23 ALB-1159;0023 29-08-2022 202208291445 Wie Tjisaroea
ALB-1159 23 ALB-1159;0023 29-08-2022 202208291444 Wat krater
ALB-1159 23 ALB-1159;0023 29-08-2022 202208291444 Wat waterval
ALB-1159 22 ALB-1159;0022 29-08-2022 202208291443 Wat gastromen
ALB-1159 22 ALB-1159;0022 29-08-2022 202208291443 Wie Familie Jonkmans
ALB-1159 21 ALB-1159;0021 29-08-2022 202208291442 Wat Waterloo
ALB-1159 21 ALB-1159;0021 29-08-2022 202208291441 Wat athleten
ALB-1159 20 ALB-1159;0020 29-08-2022 202208291439 Wat vergadering
ALB-1159 20 ALB-1159;0020 29-08-2022 202208291439 Wat kantoor
ALB-1159 20 ALB-1159;0020 29-08-2022 202208291438 Wat Directeur
ALB-1159 19 ALB-1159;0019 29-08-2022 202208291437 Wat keukencommissarissen
ALB-1159 19 ALB-1159;0019 29-08-2022 202208291437 Wat keukenpersoneel
ALB-1159 18 ALB-1159;0018 29-08-2022 202208291435 Wat studenten
ALB-1159 18 ALB-1159;0018 29-08-2022 202208291435 Wie H.K.S.
ALB-1159 18 ALB-1159;0018 29-08-2022 202208291435 Wat botanist
ALB-1159 16 ALB-1159;0016 29-08-2022 202208291431 Wie H.K.S. vijver
ALB-1159 16 ALB-1159;0016 29-08-2022 202208291431 Wie Het H.K.S. gebouw
ALB-1159 15 ALB-1159;0015 29-08-2022 202208291429 Wat Teekenles onder den heer Djajadiredja
ALB-1159 15 ALB-1159;0015 29-08-2022 202208291428 Wat Les in de anatomie.
ALB-1159 15 ALB-1159;0015 29-08-2022 202208291428 Wat aardrijkskundeles
ALB-1159 14 ALB-1159;0014 29-08-2022 202208291426 Wanneer 28-08-1925
ALB-9003 15 ALB-9003;0015 29-08-2022 202208291249 Wie Tobameer
ALB-9003 15 ALB-9003;0015 29-08-2022 202208291249 Wie Dennenbosch
ALB-9003 15 ALB-9003;0015 29-08-2022 202208291249 Wat Prapat