Gebruiker details

ChriTm
donderdag 15 april 2021, 12:44
4
0

Reacties van deze gebruiker

Album Pagina Url Datum Reactie
ALB-0917 1 ALB-0917;0001 15-04-2021 202104151244 Uitgangspunt pagina 21. Kenteken auto G18763
Kentekenbewijs  afgegeven 4 november 1921 aan "J. A. van Geenhuijsen"

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=236&miaet=1&micode=18&minr=764420&miview=inv2

Dit is het Album van Johannes Anthonius van Geenhuijsen, geboren op 16 juni 1893 te Alkmaar. Overleden op 2 juni 1959 te Megen. Gehuwd op 12 augustus 1925 te Den Haag met Edwina Clara Louise Christine Tollens, geboren op 6 februari 1898 te Troeneng, Kediri (N. I.) Overleden op 31 januari 1956 te Megen.

https://www.openarch.nl/hga:973BB205-54F6-438B-99F9-E1A9AD87C452/nl  

Johannes vanaf 1922 wonende in Den Haag en Voorburg op diverse adressen. Laatstelijk (na zijn huwelijk) in de Bentinckstraat 18, Den Haag (album pagina 35) . In 1926 vertrekken ze samen naar Bandoeng (N.I.).  

https://haagsgemeentearchief.nl/genealogy/personenoverzicht?mivast=59&miadt=59&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mip1=Geenhuijsen

Later vestiging te Batavia. Eind 1935 (volgens album, pagina 34) is in ieder geval Edwina terug in Nederland, Weimarstraat 49 (pension). Op enig moment keren ze terug naar Batavia. Daar heeft Johannes een accountantskantoor. Laatstelijk gemeld in 1949. Edwina was in 1926 geslaagd voor haar doctoraal examen rechten. Ze was in Batavia griffier bij de Raad van Justitie en (wnd) presidente van het IEVVO (Indo Europees Verbond Vrouwen Organisatie) te Batavia.
ALB-0873 1 ALB-0873;0001 13-04-2021 202104131429 Dit album bevat een fotorapportage van een excursie die 28 leerlingen van de hoogste klas van de MOSVIA* te Magelang, o.l.v. van hun leraar H. S. A. Bachtiar, maakten naar Sumatra's Westkust. De reis duurde van 29 september tot en met 14 oktober 1936.

* Middelbare School Voor Inlandsche Ambtenaren

De geplande reis staat beschreven in het Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, van 26-09-1936 en De Indische courant, 30-09-1936

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=1%7C20e_eeuw%7C1930-1939%7C&query=toeankoe+laras&coll=ddd&page=1&identifier=MMKB19:000467048:mpeg21:a00030&resultsidentifier=MMKB19:000467048:mpeg21:a00030&rowid=1

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=1%7C20e_eeuw%7C1930-1939%7C&query=%22S.+A.+Bachtiar%22&coll=ddd&page=1&sortfield=date&identifier=ddd:010285438:mpeg21:a0115&resultsidentifier=ddd:010285438:mpeg21:a0115&rowid=3

Foto's zouden gemaakt kunnen zijn door de leraar Hadji Soetan Adam Bachtiar. Geboren in Pariaman, West Sumatra, 5 maart 1903 - overleden in Malang, Oost-Java, 31 januari 1959 op de leeftijd van 55 jaar.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Adam_Bachtiar
ALB-0591 1 ALB-0591;0001 07-04-2021 202104071525 L. D. Petit jr., redacteur-directeur van het tijdschrift "Ned-Indië, Oud en Nieuw" en secretaris der vereeniging "Oost en West" afdeeling Amsterdam. Ondernam een reis  door de Indische Archipel tussen voorjaar en oktober 1928. Logeerde na zijn aankomst in Indië in Solo bij de hofarts dr. Radjiman (Mas Ngabehi Radjiman Mangoenhoesodo). Wordt beschreven als "een vaderlijke kameraad van de in Nederland levende Javanen en Surinaamse negers".
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&resultsidentifier=ddd:010659711:mpeg21:a0247&identifier=ddd:010659711:mpeg21:a0247&sortfield=date&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&objectsearch=Radjiman&query=%22L.+D.+Petit%22+Radjiman

Louis David Petit (1878-1944) gehuwd met Henriette Maria Ottolina Antonia Hoek (1877-1932). Met haar maakte hij de reis naar Indië.
In de zomer van 1938 maakte hij een reis van ca. 2 maanden naar Suriname.
ALB-0877 1 ALB-0877;0001 03-04-2021 202104031018 De genoemde collega-zeelieden betreffen commandant, stuurlieden, machinisten, werktuigkundigen, officier van gezondheid en burger ambtenaar. Die dan wel ingedeeld waren bij de Dienst der Bebakening en Kustverlichting van het Departement van Scheepvaart, dan wel bij de Hydrografische Dienst van de Gouvernementsmarine (opnemingsvaartuigen).

De in dit album genoemde personen die werkzaam waren bij deze diensten in de periode 1923-1929, met de juiste namen en voorletters.
J. C. M. Warnsinck (commandant), H. O. Kampschuur, G. M. H. van de Loo, P. J. Frenay, G. Boudewijns, M. Steffen, G. Uijlenburg, D. Bennink, B. F. van der Putte,  J. Reitsma, Th. H. B. Krone, J. Fray, H. W. Vorster, L. M. Reiniers, R. Troost, G. D. Maas (Off van Gezondheid), A. W. Nedopil (burger ambtenaar) .

De ik-persoon in dit album blijft onduidelijk. Gezien zijn uniform (diverse pagina’s) en het feit dat hij over een hutjongen beschikt (pag. 29), zal hij een van de eerder genoemde functies hebben gehad.

De genoemde commandant is Johan Carel Marinus Warnsinck (Hoogwoud, 11 november 1882 – Den Haag, 21 juli 1943), een Nederlandse marineofficier, maritiem historicus en bijzonder hoogleraar maritieme geschiedenis te Utrecht (1939).
Hij was commandant van het hydrografisch opnemingsvaartuig de Hr. Ms. Eridanus  van 22-01-1924  tot 16-11-1925. Op dit schip diende ook de meesten van het eerder genoemde personeel.

De kustlichten brandden op gas het z.g. Blau-gas. De afdeling Bebakening en Kustverlichting had in Surabaja en Palemhang (pagina 3) fabrieken, die dit gas  uit Solarolie stookten.

Tags van deze gebruiker

Album Pagina Datum Categorie Tag