Gebruiker details

petdes1
woensdag 9 oktober 2019, 15:23
1
0

Reacties van deze gebruiker

Album Pagina Url Datum Reactie
ALB-0985 30 ALB-0985;0030 09-10-2019 201910091523 Deze gedenknaald staat/stond te Tjilegon, Bantam, op de Alg. begraafplaats en heeft betrekking op het graf van Johan Hendrik Hubert Gubbels, Ass. Res. van Anjer, geboren te Tegelen (L), gevallen als slachtoffer van de Tjilegonse troebelen op 9 juli 1888, op de leeftijd van 40 jaar en zijn echtgenote,  Anna Elisabeth van Zutphen. Hij was zoon van Jacob Gubbels en Maria Louisa Juliana Ruhren, geb. te Rees (Pruissen) en de vermoordede kinderen Anna Dorothea, 7 jaar en Anna Elisabeth, 4 jaar, geb. te Winangon, Pasoeroean. Tevens van Henri Francois Dumas, echtgenoot van Anna Margaretha Brouwer, Jacob Grondhout, geb. te Vlissingen 6 juli 1859, Ulrich Bachet, geb. Serang, 14-12-1847, echgenoot van Johanna Adriana Bachet. Bron: De Indische Navorscher, grafschriften 3, blz. 382. Mvrgr P. Mollet

Tags van deze gebruiker

Album Pagina Datum Categorie Tag