Gebruiker details

Hans Boers 2
zaterdag 7 december 2019, 10:17
22
0

Reacties van deze gebruiker

Album Pagina Url Datum Reactie
ALB-0985 17 ALB-0985;0017 07-12-2019 201912071017 Foto linksboven Apotheker Vierhout.

Hij was Paulus Vierhout, geboren 11 maart 1884 Meerssen uit ouders Cornelis Hendrik Mattheus Vierhout en Mary Catharina Pauli.
Werd student apothekers assistent en slaagde Breda in 1905.
Huwde te Meerssen op 22-4-1915 met Gerritje (Gerry) van Balen.
Hij werd officier gezondheidsdienst militair apotheker.

Echtpaar vertrok naar Curacao een paar maanden na hun huwelijk en arriveerde juli 1920 te Batavia.
Echtpaar scheidde in 1932 toen zijn woonachtig waren te Kediri. Ex-echtgenote Gerritje overleed juni 1944 te Leiden alhoewel woonachtig te Den Haag.
In 1946 doet zijn broer Mattheus oproep in de kranten of men meer weet over de verblijfplaats van zijn broer en zwager Fenenga en hun kinderen.
Broer Mattheus was hoofdredacteur Locomotief in 1910 en in 1913 hoofdredacteur Sumatra Post.

In 1950 blijkt (krantenbericht Delpher Locomotief 12 okt 1950) dat Paulus Vierhout, Hoofd van de Indonesische Dienst Pharmacie is in Semarang.

Na 1950 onbekend wat er verder met de heer Paulus Vierhout is gebeurd.
In Indonesie gebleven? Terug naar Nederland?
ALB-0835 14 ALB-0835;0014 31-10-2019 201910311526 Linksboven: Huisje met op schrift Casa Bonita.

Volgens advertenties in Delpher werd vanaf 1912 geadverteerd, dat dit huis te huur was ( minimaal 1jaar) gemeubileerd, grote tuin, met groententuin, planten, boomgaard en het hoofdhuis had verdiepingen. In 1926 werd wederom geadverteerd, doch nu zonder termijn.

Heden ten dage anno jan 2019 bestaat het huis met bijgebouwen nog steeds, gelegen aan de Jalan Raya Lembang nummer 131. (V.h. Lembangweg 131)

Boven het dak van de ingang/portaal is op de achtergrond de verdieping met raam te zien van het grote huis. Dit grote huis staat anno jan 2019 er ook nog, evenals het portaal, alleen is het grote huis nu in vervallen staat.

Men kan dit huis via Google view bezien door te zoeken naar:  Jl. Raya Lembang 131 Bandung. Dan heeft men een inzichthoe groot het wel niet was.
ALB-0835 39 ALB-0835;0039 31-10-2019 201910311509 Aanvulling op RA 1925: Volgens deze almanak was zij geboren te SEMARANG.
ALB-0835 39 ALB-0835;0039 31-10-2019 201910311507 Register almanak 1848 zegt: Geboren te BATAVIA op 19 febr 1847 Louisa Multer.

Register almanak 1873 zegt: Huwelijk tussen Egbertus Hendrikus Bletterman en Louisa SCHOMBERG Multer.

Register almanak 1925 zegt: Overleden Louise SCHÖNBERG Multer op 24 jan 1925 te Bandoeng oud 78 jaar.

Overl. adv. in Delpher zegt: Overleden mevr. de wed. L. Bletterman-Schönberg Multer oud 78 jaar te Bandoeng. Getekend door kinderen en kleinkinderen.

in dit album tevens een foto op pag. 22 van een gezelschap dames met bijschrift: "In het tuintje van mej. Bletterman."
ALB-1001 44 ALB-1001;0044 12-10-2019 201910120811 Foto juff W, van Dulken links,

Zij was Wilhelmina Brigitta Lucia van Dulken, geboren 1 sept 1904 (RA1905) te Palembang uit ouders Johannes Hendrik van Dulken en Reina Catharina Cornelia Sophia Hoorn.
Wilhelmina studeerde af als onderwijzeres en gaf les aan de Hollands Chineesche School te Kota Radja. Zij beëindigde haar loopbaan als onderwijzeres op deze school op 28 febr 1926 om in het huwelijk te treden met de majoor KNIL de heer Bernard Carl Völke.
Haar echtgenoot de heer Völke overleed aan de gevolgen van internering op 4 mei 1945.
Bronnen Openarch.nl, OGS en het KITLV

Bovengenoemde foto toont een kantoor interieur en ik vermoed zeer sterk dat dit haar kantoor was op de HCS te Kota Radja en dat deze foto een soort afscheidsfoto was, mede gelet op de datum in bijschrift: 2 febr 1926.

Wilhelmina verloor haar moeder op circa 8 á 9 jarige leeftijd en ik vermoed ook zeer sterk dat de grote ingelijste foto aan de muur een foto van haar moeder moet zijn.
ALB-1005 32 ALB-1005;0032 09-10-2019 201910090823 Foto rechtsonder: Dit is het gebouw waar Restaurant c.q. bonneterie GRIMM & Co gevestigd was sedert 1888 te Soerabaja aan de Pasar Besar.
Het was een soort elite restaurant: een kadetje van Ketje kon men er niet nuttigen. De moeder maatschappij hield zich ook bezig met grootverkoop van duurdere geimporteerde eetwaren.
ALB-1005 24 ALB-1005;0024 09-10-2019 201910090805 Foto linksboven: 2 werkers die "iets" proberen te tillen/plaatsen in een achtertuin. Waarschijnlijk een soort sceptic tank, aangezien destijds nog niet alle huizen op de openbare riolering waren aangesloten.

Bizonder is rechts zijdelings hangend aan het raam de spandoek met NIEUWE PASSAR GELAP. Deze passar stond bekend om het feit, dat men tegen zeer schappelijke prijzen goederen kon kopen die NIET uit het "eerlijke" circuit afkomstig waren. Pasar Gelap letterlijk: Donkere markt. Uiteraard is dit taferreel te Soerabaja. Het zal toch niet zo zijn, dat zelfs dit reclame bord gejat is van de Passar Gelap zelve?
ALB-1005 19 ALB-1005;0019 09-10-2019 201910090750 Linksonder: Hotel Metropole te Soerabaja.
Dot hotel was één der oudste hotels en werd wegens de crisis eind 1933 tijdelijk gesloten. De baten gingen niet voor de kosten uit.
De eigenaar in de jaren 30 vorige was de heer W. Ch. Cramer, die tevens manager was van het Hotel SARKIES gelegen Embong Malang te Soerabaja. (Niet te verwarren met het Oranjehotel Toendjoengan dat eveneens in handen was van de gebr. SARKIES)

Let wel: in 1933 werd het hotel Metropole slechts gesloten, niet opgeheven o.i.d.
ALB-1005 31 ALB-1005;0031 09-10-2019 201910090730 Middelste foto onderaan is de Roode Brug / Jembatan Merah te Surabaja.
ALB-1023 17 ALB-1023;0017 13-09-2019 201909131431 Het is een machinale broodfabriek en geen bakkerij, met diverse filialen en depots, waaronder Pasoeroean, Probolinggo. Dit betreft de heer Jacobus Adrianus Johannes de Groot.
Gevolmachtigde van het huwelijk voor de J.A.J. de Groot was een broer van zijn echtgenote.

Volop gegevens te vinden in Delpher.nl en de Register almanakken.

In dit album zijn meerdere foto's te vinden van de heer de Groot en zijn gezin.

Begon zijn loopbaan als hofmeester, huwde mevr. Petronella Josephine Maria Boin, kreeg 2 dochters. Vervolgde zijn loopbaan op kantoor bij Versteegh, werd hotel directeur Grandhotel Java, later Directeur Des Indes Soerabaja, begon daarna de broodfabriek de Groot nabij de Pasar Toeri te Soerabaja.
Zijn oudste dochter was Cornelia Hendrika Maria geboren 1917 en zij huwde Dirk Martinus August Johannes van der Gugten die zijn loopbaan eindigde als Hoofdwerktuigkundige KPM.

Zijn tweede en jongste dochter was Louise Josephine Maria die in april 1941 zich verloofde met Andreas Christoph Groendijk, Marine Torpedo maker, die helaas op 21 dec 1941 in de Zuid Chinese zee al sneuvelde.
ALB-1037 2 ALB-1037;0002 22-08-2019 201908221135 Dit album moet het eigendom zijn geweest van één der "bewoonsters" van dit internaat. Zij beschrijft soms in de "ik" stijl.
Wie zij was, is mij onbekend. M.i. kunnen het één van deze twee genoemde dames zijn: OF het was Soemjarni OF Soemjarsijah. Waarschijnlijk 2 gezusters en afkomstig uit Solo.

Het internaat was gelegen aan de Kembodja weg en tegenwoordig Jl. Kamboja. Het is een zijstraat van de Ambenganweg te Surabaya (Ketabangbuurt).

Wanneer het internaat precies is opgericht is mij onbekend, maar tot 1923 was het gelegen in een klein gedeelte van het weeshuis te Boeboetan Soerabaya en kreeg het vergunning om  zelfstandige woonruimte te huren. In 1930 was de vereniging huurder van een pand in de Irisstraat vlakbij gelegen in dezelfde wijk.
De foto's zijn grotendeels gedateerd april 1932. Dit was tevens de maand en jaar van de intrek in het nieuw gehuurde pand aan de Kembodjaweg. Ik vermoed dat veel van deze foto's beroepshalve zijn gemaakt, gelet ook op de gedrukte ondertiteling.

De directrice van dit internaat was Mevr. Raden Ajoe Goenawan Mangkoekoesomo. Op de foto in het midden met sarong kabaya. Zij was gehuwd met de Inlandse Arts Dr. Goenawan Mangkoekoesoemo en zij was een zuster van Dokter Soetomo, een zeer weldoend en geliefd arts op vele sociale gebieden ten behoeve van de lokale bevolking. Hij was tevens geneesheer in het CBZ ziekenhuis, alwaar hij ook stierf in 1938 in het bijzin van zijn zusters waaronder mevr. R.A. Goenawan Mangankoesoema zelve.
De Raden Ajoe zelve heeft 2 reizen naar Nederland gemaakt en een reis in 1938 naar Japan. Het doel is mij onbekend.

De meisjes die in het internaat gehuisvest waren, kwamen zowat uit alle windrichtingen vandaan, zelfs uit Atjeh Noord Sumatra.  De meisjes zaten extern op school waaronder de nabij gelegen HBS aan d Djimertoweg. Het kostgeld inclusief eten bewassing e.d. bedroeg 30 guldens per maand en het internaat was gericht op de klasse der Ambtenaren van Indonesische oorsprong.
De huur van het pand aan de Kembodjaweg bedroeg 135 guldens per maand en het maximale aantal inwoonsters was 8x. Uit de opbrengsten moesten dus de huur betaald worden van 135,-- glds /mnd en tevens de salarissen van 4 medewerksters/werkers  die het huishouden moesten runnen (wassen, koken, boodschappen doen, schoonmaken, tuinonderhoud e.d.) en daarbij de kosten van electra, water en de kosten van het eten natuurlijk en afschrijving meubilair en onderhoud ervan. Het was dus geen vetpot en eind van de maand was het goed de billen dichtknijpen.
De directrice kreeg geen salaris want zij was vrijwilligster en één der oprichtsters van dit internaat.
Om rond te kunnen komen werden veelvuldig loterijen en fancy fairs gehouden (waarvan sommige fancy fairs door de toenmalig regering verboden werden om redenen van ???
Er werd ook GEEN subsidie verstrekt door de regering. Men dreef op eigen krachten.

Wat er verder met het internaat gebeurd is, is mij helaas onbekend. Er is dan niets meer erover te vinden in de oude kranten.
ALB-0862 49 ALB-0862;0049 21-08-2019 201908210907 Zij was Maria Catharina Theresia Kuen, geb. 21-5-1898 te Kotaradja. Dochter van Cornelis Johannes Kuen (geb.Den Bosch) en de lokale vrouw Idjah Bodjer. Cornelis werd militair en tekende te Harderwijk in 1890 voor de dienst)... Maria huwde te Kotaradja met de heer Leonardus Gerardus Emmels, OI ambtenaar. (Onderscheiden in 1949 met de Orde Oranje Nassau).
Het echtpaar had een zoon Johan Charles Emmels geboren 3-10-1918 te Kotaradja en overleden 4-3-1942 op de Tjiater stelling tegen de Japanse inval Java. OGS heeft hem herdacht.

Na de oorlog woonde het echtpaar te Pontianak, alwaar Leonardus werkzaam was als kantoorhoofd.

Het echtpaar emigreerde na 1949 en vestigde zich te Den Haag. Op 23 nov 1956 overleed Maria te Den Haag en Leonardus overleed te Den Haag in 1965. Het echtpaar verloofde zich op 16 mei 1917 en Maria was woonachtig te Kotaradja en Leonardus woonde en werkte te EDI (Oostkust Sumatra) en zij huwden 22-12-1917 te Kotaradja.

Zou Maria deze foto in sept 1917 gemaakt laten hebben voor haar a.s. echtgenoot die een end uit de buurt woonde en werkte?
ALB-0915 1 ALB-0915;0001 01-08-2019 201908010637 Zie pagina 16 met tekst: Sänger, administrateur SF Bandjaratma Tegal. (1ste van links)

Als men het album doorbladert, ziet men meerdere foto's van de heer Sänger samen met 2 andere personen (vrienden of collega's?) en waarschijnlijk betreft het een gezamenlijk uitstapje of vakantie verblijf in hotel Huize Hansje.

De foto op pagina 16 is genomen op de trap van het hotel. Dit is te herleiden door andere foto's uit dit album met elkaar te vergelijken. Overige herkenningspunten zijn: het golvend haar van één der andere personen en de ronde gelaatstrekken  van de tweede persoon/

Hotel Huize Hansje was gelegen in de bergen te Sarangan/Magetan, gelegen zuidelijk van de vulkaan Lawu en aan het meer van Sarangan op de grens van Oost en Midden Java. (te zien aan de omgeving) en werd gerund door mevr. Th. Ottenhoff. (Zie advertenties in Delpher.)
ALB-0915 16 ALB-0915;0016 31-07-2019 201907312215 Javabode 17-11-1950. De administrateur J.S. Sänger bij een overval op de suikerfabriek Bandjaratma om het leven gekomen.
Hij was gehuwd met juf. E. Graafland.
Zijn ouders waren Mr. A.W.F.H. Sänger en L.C.L. Korteweg.
Hij was in dienst van de Cultuurbank n.v.
ALB-0935 16 ALB-0935;0016 31-07-2019 201907312042 Hij was Hoofdverkenner Staatsraad J.J. Rambonnet, lid Raad van State. Oud minister van Marine.  Dagblad De Grondwet 14 maart 1934 schrijft over zijn 70ste verjaardag in 1934. Geboren te Wijhe Overijssel.
Hij trad af als Hoofdverkenner op 11 nov 1937
ALB-1048 27 ALB-1048;0027 31-07-2019 201907311606 Foto links boven 2 personen zittend. De rechtse persoon Kolonel George Victor Frank Gosenson
ALB-1048 29 ALB-1048;0029 31-07-2019 201907311604 Foto rechtsboven: militair leunend tegen hekje (de latere) kolonel George Frank Victor Gosenson. Gesneuveld in het verzet.
Zie ook Nederlandsekrijgsmacht.nl
Zie ook OGS
ALB-1080 45 ALB-1080;0045 31-07-2019 201907311207 Hij was Willem Cornelis Krijgsman. Studeerde af te Leiden 1916 en begon in 1916 meteen aan zijn carriere te Indie. Geboren te Mr. Cornelis Batavia 1893. Gehuwd met juf. Gieseke 1919. Kinderen Willem Jacobus  *1920 Blitar en Margaretha Jeane *1925 Pangkadjene Celebes, waar hij werkte 1922-1929. In 1929 /1934 te Pasoeroean. Hij werd opgepakt door de Jappen en stierf Tjipanang gevangenis Batavia april 1945. (Zie OGS).

Zijn echtgenote stierf 1990 te Rijswijk.

Kreeg april 1925 een(ONTERECHTE)  openbare reprimande van de gouverneur omdat hij de terrorist Mangemba te Celebes had opgepakt. De gouverneur wist totaal niets af van de situatie te Celebes inzake het terroristen/bandieten gebeuren aldaar, want die zat veilig hoog en droog op zijn zetel elders.
ALB-1080 46 ALB-1080;0046 31-07-2019 201907311200 Rechts gezeten naast haar echtgenoot, was mevr. Krijgsman geboren Gieseke. Zij huwde 30-12-1919. Hieruit 2 kinderen. Zij was dochter van Th.A. Gieseke-Keasberrij. (Keasberrij met lange ij en niet y.)
ALB-1083 5 ALB-1083;0005 29-07-2019 201907291526 Henriette Caroline Louisa Marie, geb. 11 feb 1899 Batavia, dochter van Georg Casper von Klitzing (geboren ca 1863 te Görlitz Pruisen) en Georgine Caroline Rundberg, geboren 15-8-1873 te Soemenep Madura.
Henriette huwde op 15-jarige leeftijd met Dirk Rijnenberg. Beiden overleden te Rotterdam.

Dirk Rijnenberg was een jongere collega van haar vader, toen beiden werkzaam bij de staatsspoorwegen waren.

Henriette had nog 5 andere zusjes. Welk zusje er op de andere foto staat is mij onbekend. Er is ook geen familie verband met het jonge echtpaar Lapré. Waarschijnlijk kennissen of buren te Tjilatjap.

De oudere vrouw is de moeder van Henriette.
ALB-1158 18 ALB-1158;0018 28-07-2019 201907281141 Aanvullend: Let wel op mijn suggestie in eerder commentaar inzake het huwelijk tussen Piet Smissaerts en Caroline Landtrecht. Dit huwelijk werd gesloten in 1915 te Soerabaja.

Op een foto in dit album staat: Piet en Jet gedateerd 1916. Dat zou dus niet rijmen met de huwelijksdatum, want "dochter Jet" is geen klein kind. Het zou echter ook zo geweest kunnen zijn dat Piet en Caroline al eerder een relatie hadden voordat zij huwden.
ALB-1158 18 ALB-1158;0018 28-07-2019 201907281003 Aanvullende informatie.
Hij was Volkert Simon Ohmstede, geboren 15 okt 1893 uit ouders (eveneens) Volkert Simon Ohmstede en Madeleine Jeanne Francoise van Laer.

In 1926 verlaat hij voormalig Ned.Indië en begint in Frankrijk Bordeaux aan een nieuwe carriere in de wijnproductie.
Hij plaatst in de Indische kranten een oproep voor agenten in de wijnverkoop met zijn naam en adres erin.

In de overlijdens advertenties (Delpher) van zijn schoonvader en schoonmoeder en moeder, staat dat hij in elk geval in 1939 met zijn gezin nog steeds te Bordeaux woont. (Volgens passagierslijsten 1925 bestond het gezin uit ouders en 3 kinderen.)
(Behalve te Semarang verbleef hij ook minimaal een jaar voor de firma Dunlopp Kolff te Weltevreden .)

Hij arriveerde in voormalig Ned. Indie met de ss Tambora in 1913, nadat hij de Handelsschool had doorlopen. Hij kreeg in 1913 uitstel van militie dienst en de dienstplichtprocedure werd in 1919 definitef vastgesteld.
Zijn schoonvader was Johannis Adrianus Franciscus Schut, oud burgemeester van Ambon.

Zijn zwager, eveneens geheten Johannis Adrianis Franciscus Schut was gouvernements arts en later Hoofd Gemeentelijk Ziekenhuis Medan en had tevens een eigen Verloskundige praktijk.

Ik vermoed dat hij of een collega of een kennis was van de heer PIET, en de dames JET en LIEN die in dit album vermeld staan, aangezien dit album bol staat van de foto's van de buurt Sawaän en deze foto's circa 1915/1916 gedateerd zijn. PIET, JET en LIEN woonden nabij deze wijk Sawaän namelijk op de Princesselaan 6. (Lokatie Noord Sawaän Kranggan) (Te zien op pagina 3 en pagina 23)

EXTRA informatie doch NIET bepalend voor wie precies PIET, JET en LIEN waren. Belanghebbende mogen zelf nader onderzoek doen.

RA1895/345 Geboren te Soerabaja PIET SMISSAERTS op 4-2-1886.
RA1916/144 Huwelijk tussen PIET SMISSAERTS en CAROLINE LANDTRECHT op 6-1-1915. (Caroline ---> LIEN ??)

Op alle foto's zijn geen kinderen te zien, althans geen kinderen uit het huwelijk. Het is dus best mogelijk dat de foto's genomen waren toen zij pas gehuwd waren? Het is maar een suggestie.

Tags van deze gebruiker

Album Pagina Datum Categorie Tag