Gebruiker details

RMostert
dinsdag 28 juli 2015, 19:51
13
0

Reacties van deze gebruiker

Album Pagina Url Datum Reactie
ALB-1995 3 ALB-1995;0003 28-07-2015 201507281951 De letter D staat voor de stad Bandoeng.
De auto werd daar dus geregistreerd. Niet zeker dat de foto ook daar werd genomen.
ALB-1004 10 ALB-1004;0010 28-07-2015 201507281905 Mevr. C. Pino is vermoedelijk CONSTANCE PINO, geb. Batavia 27 april 1889, dr. van Mr. Adolf Maximiliaan Pino en Hester Jacobine Bodde. Zij tr. Tjilatjap 3 dec. 1913 FREDERICK ARTHUR KIMBALL, geb. Tjikandi Oedik (Bantam) 27 nov. 1879, overl. Zeist 25 juli 1969, zn. van William Eaton Kimball en Anna Petronella van Beers.
Uit hun huwelijk oa. Arthur Adolf Kimball, geb. Poerwokerto 28 okt. 1914,
ALB-1004 10 ALB-1004;0010 28-07-2015 201507281904 Mw. S. de Groot is mogelijk MARIA SUZANNA DE GROOT, geb. Buitenzorg 13 dec. 1887. Zij tr. Batavia 2 april 1911 (ontb. door echtsch. Batavia 15 dec. 1915) LEONARD SURIE, geb. Tegal 11 sept. 1888, zn. van Jan Hendrik Willem Surie en Leonore Permis Levysohn.
Loulou Surie (staand, 3e van links) is dan wrs. hun dochter, LEONORE ELISABETH SURIE, geb. Batavia 5 mei 1912.
Mw. S de Groot is ook afgebeeld in dit album op p.4 en p. 10
ALB-1004 17 ALB-1004;0017 28-07-2015 201507281901 Doddy Koch van Bommestein is vermoedelijk CHARLOTTE HERMANA GEORGINE MARIE VAN BLOMMESTEIN, geb. Batavia 26 maart 1909, overl. ? 19 febr. 1936, tr. Rangkasbetoeng  12 mei 1927 CAREL PETER THEODOR KOCH, geb. Monnickendam 16 dec. 1899, overl. Batavia 23 april 1945 (begr. Nederlands ereveld Menteng Pulo, Djakarta).
Hij wordt vermeld als employé bij de onderneming Goenoeng Toengal te Rangkasbetoeng (Bantam) in 1927.
Op de zelfde pagina, de foto eronder is zij de vrouw in het midden. Carel Peter Theodor Koch is wrs. de man geheel links.
Andere foto’s van haar in dit album p.20 zittend, op de foto linksboven
ALB-1004 20 ALB-1004;0020 28-07-2015 201507281859 Doddy Koch van Bommestein is vermoedelijk CHARLOTTE HERMANA GEORGINE MARIE VAN BLOMMESTEIN, geb. Batavia 26 maart 1909, overl. ? 19 febr. 1936, tr. Rangkasbetoeng  12 mei 1927 CAREL PETER THEODOR KOCH, geb. Monnickendam 16 dec. 1899, overl. Batavia 23 april 1945 (begr. Nederlands ereveld Menteng Pulo, Djakarta).
Hij wordt vermeld als employé bij de onderneming Goenoeng Toengal te Rangkasbetoeng (Bantam) in 1927.
Op de zelfde pagina, de foto eronder is zij de vrouw in het midden. Carel Peter Theodor Koch is wrs. de man geheel links.
Andere foto’s van haar in dit album p.20 zittend, op de foto linksboven
ALB-1004 11 ALB-1004;0011 28-07-2015 201507281857 Mw. S. de Groot is mogelijk MARIA SUZANNA DE GROOT, geb. Buitenzorg 13 dec. 1887. Zij tr. Batavia 2 april 1911 (ontb. door echtsch. Batavia 15 dec. 1915) LEONARD SURIE, geb. Tegal 11 sept. 1888, zn. van Jan Hendrik Willem Surie en Leonore Permis Levysohn.
Loulou Surie (staand, 3e van links) is dan wrs. hun dochter, LEONORE ELISABETH SURIE, geb. Batavia 5 mei 1912.
Mw. S de Groot is ook afgebeeld in dit album op p.4 en p. 10
ALB-1004 5 ALB-1004;0005 28-07-2015 201507281856 Max Doyer is vermoedelijk MAXIMILIAAN DOYER, geb. Soerabaja 1 dec. 1903, opzichter Burgerlijke Openbare Werken te Bandoeng omstr. 1933,  overl. Pakanbaroe (Riouw) 17 aug. 1944 (begr. Nederlands ereveld Pandu te Bandoeng), zn. van Th. F. Doyer en C. J. S. van Raalten.
Hij tr. Bandoeng 23 okt. 1930 met IRMA LAZARE
Uit dit huwelijk o.a. een dochter, geb. Bandoeng tussen 18 en 27 dec. 1933,
ALB-1003 12 ALB-1003;0012 27-07-2015 201507272336 De vrouw op de centrale foto is wrs. Jenny Henriette Schot.
Zie voor haar ook de foto in dit album op p.4
ALB-1003 4 ALB-1003;0004 27-07-2015 201507272335 Jenny Henriette Schot is de zittend vrouw op de foto. Voor een andere fot van haar ziedie album op p. 12
ALB-1003 9 ALB-1003;0009 27-07-2015 201507272331 De man op de foto rechtsboven is wrs. Armando Walter Frans, onderwijzer 3e klas, o.a. vermeld te Koepang in 1926 en te Bandoeng in 1927. Hij werd geb. Batavia 30 maart 1902. De foto werd dus genomen op zijn verjaardag po 30 maart 1927, toen hij een 'kwart eeuw oud' werd.
Zie voor hem ook dit album op p.8
ALB-1003 4 ALB-1003;0004 27-07-2015 201507272322 Juffr.J. H. Schot is wrs. Jenny Henriette Schot, onderwijzeres 3e klas o.a. vermeld te Bandoeng in 1927 Zij tr. Weltevreden 28 dec. 1927 met  Armando Walter Frans. Zie voor hem dit album op p.8
ALB-1003 8 ALB-1003;0008 27-07-2015 201507272309 Zie voor Jenny Henriette Schot de foto op pagina 4 van dit albun
ALB-1003 8 ALB-1003;0008 27-07-2015 201507272307 Zittend op de foto rechtsboven vermoedelijk Armando Walter Frans, onderwijzer 3e klas, o.a. vermeld te Koepang in 1926 en te Bandoeng in 1927. Hij werd geb. Batavia 30 maart 1902. Volgens zijn Japanse interneringskaart waren zijn ouders  C. W. Frans en A.W. Ungerer. Hij overleed Indische Oceaan, nabij Benkoelen a/b van de Junyo Maru 18 sept. 1944. Hij tr. Weltevreden 28 dec.1927 met Jenny Henriette Schot, geb. Bandoeng 3 febr. 1902.

Tags van deze gebruiker

Album Pagina Datum Categorie Tag